Dold potential - Så skapas innovation utanför kärnaffären

Om serien

Dold potential - Så skapas innovation utanför kärnaffären

Alla organisationer har en dold potential – koncept, kompetenser och kontakter som kan användas på nya sätt för att skapa nya erbjudanden för nya tider. När kärnverksamheten slukar alla resurser är utmaningen att faktiskt gå från idé till affär. Våga och lär dig ta steget utanför boxen och skapa nya innovationer. Vad krävs för att lyckas?

Boken ger insikt och inspiration kring:

VARFÖR – om nödvändigheten att lyfta blicken utanför boxen som omger dagens företag.

VAD – om möjligheten att hitta dold potential för nya affärer.

HUR – om förverkligandet av nya affärer med rätt organisation.

Se författare Mattias Axelsson presentera Dold potential och hur du kan använda den i din undervisning.