Dold potential - Så skapas innovation utanför kärnaffären

Mer information

Se författare Mattias Axelsson presentera Dold potential och hur du kan använda den i din undervisning.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration