Dold potential - Så skapas innovation utanför kärnaffären

Mer information

Se författare Mattias Axelsson presentera Dold potential och hur du kan använda den i din undervisning.

Dold potential - Så skapas innovation utanför kärnaffären (1 produkter)