Dyslexi i skola

Om serien

Dyslexi innebär läs- och skrivsvårigheter men också tillgång till specifika styrkor. I denna bok beskriver Susanna Cederquist vikten av att se hela bilden av dyslexi – att arbeta med både svårigheterna och dyslexistyrkorna samt ge eleverna verktyg för framtiden. Tanken med Dyslexi i skolan - Se hela bilden är att förmedla hur dyslektiker kan uppleva olika situationer och hur man som lärare kan agera.

Dela Dyslexi i skola: