Filosofera, upplaga 1

Om serien

Filosofera, upplaga 1

Filosofera! är skriven för kursen Filosofi 1, helt enligt Gy 2011. Att utveckla tänkandet har fått ökat fokus i skoldebatten. Filosofera! tar avstamp i frågor som vi människor funderat över under lång tid. Med den utgångspunkten blir filosofistudierna en väg till ett strukturerat tänkande och reflekterande över viktiga frågor.

Boken Filosofera är skriven för kursen Filosofi 1, helt enligt Gy 2011. Att utveckla tänkandet har fått ökat fokus i skoldebatten. Filosofera tar avstamp i frågor som vi människor funderat över under lång tid. Med den utgångspunkten blir filosofistudierna en väg till ett strukturerat tänkande och reflekterande över viktiga frågor. Att kunna filosofera är användbart både för vidare studier och i vardagen.

Upplägget i Filosofera gör det enkelt att greppa det väsentliga. Av ingressen till varje block framgår vad som är viktigt att fokusera på vid läsningen. Varje kapitel börjar med ett exempel ur verkligheten som sedan används som utgångspunkt för de mer teoretiska resonemangen.

Så här kan ett inledande exempel lyda:

"På tv ser du ett inslag från Japan. Du får veta att andelen äldre i Japan är mycket hög och snabbt växande. Man har därför konstruerat robotar som kan ersätta hemtjänstpersonal. Du funderar på vad det egentligen är för skillnad mellan en maskin och en människa …"

Olika filosofers tankemönster presenteras sedan i sitt sammanhang och blir ett redskap för att förstå hur det går att tänka kring olika frågor.

Reflekterande frågor för att läsaren själv ska fundera vidare finns kontinuerligt i anslutning till de olika avsnitten. Centrala sammanhang och viktiga begrepp är förklarade i marginalen invid brödtexten - allt för att öka förståelsen. Samtidigt ger det en möjlighet att snabbt repetera det viktigaste.

Varje kapitel avslutas med en sammanfattning i punktform och frågor på texten.

Bokens kapitel är grupperade i olika block:

  • Existens - om verklighet, fri vilja och guds existens.
  • Kunskap - om hur vi kan veta något, olika typer av kunskap och vad som kan räknas som sanning.
  • Vetenskap - om olika typer av vetenskap, hypoteser och paradigm.
  • Etik - om olika sätt att tänka kring hur vi bör leva och om vi kan veta vad som är rätt.
  • Samhälle - om olika sätt att se på rättvisa och hur ett gott samhälle kan se ut.
  • Nutid - om miljöfilosofi, feminism och olika moderna medvetandeteorier.
  • Språk - om att förstå, missförstå och tolka.

Produkter i serien

Produkter tillgängliga för köp av privatpersoner