Förstå språket Matematik, upplaga 1

Förstå språket NO/SO och Matematik är två läroböcker som passar elever som behöver utöka sina kunskaper i ämnena, samtidigt som de lär sig det svenska språket.

Ämnesinnehållet i böckerna kommer från de centrala innehållen i årskurs 7-9, Lgr11. Övningarna är språk- och kunskapsutvecklande med fokus på svenska som andraspråk.

Dela Förstå språket Matematik, upplaga 1: