Förstå språket Matematik, upplaga 1

Mer information

4 anledningar till ämnesintegrerad undervisning

Se film som beskriver fyra anledningar till att låta svenskan möta matematiken i undervisningen.

Förstå språket Matematik - för nyanlända

Se författarna Emelie och Tiia berätta om Förstå språket Matematik

Förstå språket matematik

Förstå språket matematik är skapad för att hjälpa nyanlända att erövra skolspråket i matematik. Här får eleverna lära sig ord och begrepp relevanta för undervisningen i matematik årskurs 7-9, Lgr 11.

Övningarna är både språk- och kunskapsutvecklande med fokus på ordförståelse och kommunikation. Facit hittar du längst bak i boken.
I Förstå språket Matematik Digital finns animerade filmer som på ett pedagogiskt sätt förklarar de matematiska begreppen.

Den tillhörande Lärarguiden är ett unikt lärarstöd som följer elevboken uppslag för uppslag med tydliga arbetsgångar, metodiska tips och lösningar till bokens övningar. I Lärarguiden finns också ett kopieringsunderslag med aktiviteter och extra övningar. Lärarguiden underlättar ditt arbete med Förstå språket matematik, oavsett om du är svensklärare eller matematiklärare. Förstå språket matematik är anpassad för nyanlända, årskurs 7-9, förberedelseklass och språkintroduktion.

Boken är indelad i åtta kapitel:

 • Siffror och tal
 • Tal i vardagen
 • Tal i matematiken
 • Geometri
 • Bråk och procent
 • Statistik
 • Sannolikhet
 • Samband

Nu lanserar vi Sanoma Utbildnings digitala läromedel: Förstå språket Matematik.
Förstå språket Matematik digital innehåller samma populära texter och övningar som den tryckta förlagan.
Vi har kryddat läromedlet med:

 • Filmer som förklara viktiga funktioner, ord och begrepp.
 • Möjlighet att föra anteckningar.
 • Inläst ljud.
 • Möjlighet att ändra textstorlek.

Förstå språket Matematiks begreppskortlek består av 52 memorykort. Korten kan användas för att träna namn på geometriska figurer och för att arbeta med tal i olika former.

Klicka här för spelregler och tips på hur du kan arbeta med kortleken

Lärarguide

Förstå språket Matematik - Lärarguide är ett unikt lärarstöd som följer elevboken uppslag för uppslag med tydliga arbetsgångar och metodiska tips. Oavsett om du är svensklärare eller matematiklärare, underlättar Lärarguiden ditt arbete med elevboken och ger dig stöd att skapa en språkutvecklande undervisning. Här finns bland annat:

 • förslag till hur man kan arbeta med texterna före, under och efter läsningen
 • kommentarer och lösningar till elevbokens uppgifter
 • diskussion kring vanliga missuppfattningar
 • tips på gruppaktiviteter
 • förslag på hur man kan fördjupa undervisningen, språkligt och matematiskt

Längst bak i Lärarguiden finns också ett kopieringsunderslag med aktiviteter och extra övningar.