Serie

Fysik Direkt

Upplaga 4

Nya Fysik Direkt är en del av NO Direkt, en komplett serie för högstadiet. Innehållet är aktuellt, lättillgängligt och har en tydlig struktur. I serien ingår ett gediget Lärarmaterial, extra digitala övningar och ett nytt koncept med ett digitalt lärarstöd, Lärarstöd+.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Fysik Direkt, upplaga 4

I nya upplagan av Fysik Direkt finns tydligt fokus på lättlästa och levande texter, informativa och vackra illustrationer samt intresseväckande uppgifter. Texterna har ett lättillgängligt språk som samtidigt fördjupar och lyfter de naturvetenskapliga begreppen. I boken finns övningar som uppmuntrar till ett språkutvecklande arbetssätt där man kan arbeta på olika sätt med de många begreppen i fysik.

Elevbokens upplägg

Elevboken följer Lgr22 och innehåller:

  • Sex kapitel i varje bok för att underlätta planering och ämnesövergripande arbete.
  • Levande och lättillgängliga texter.
  • Intresseväckande uppgifter som uppmuntrar till diskussion och kritiskt tänkande.
  • Miljö och hållbarhet som en röd tråd och som ett eget uppslag i varje kapitel.
  • Ett uppslag i varje kapitel som ger möjlighet att granska och resonera kring texter som rör naturvetenskap.
  • Sammanfattning i varje kapitel.

För läraren

För dig som lärare finns det flera komponenter som stöttar dig i ditt arbete: Lärarmaterial och Lärarstöd+. Lärarmaterialet till NO Direkt säljs som nedladdningsbara pdf:er och innehåller bland annat facit till elevbokens uppgifter, övningar, laborationer samt bedömningsmaterial. I Lärarstöd+ finns även tips, kommentarer och filmer till böckernas olika avsnitt.

Elevbokens innehåll

Varje kapitel inleds med ett intresseväckande uppslag med en concept cartoon som uppmuntrar till diskussion och ger en bild av elevernas förkunskaper. Innehållet i varje kapitel har en genomarbetad struktur och med bilder och illustrationer som gör teorin intressant. I slutet av varje avsnitt finns korta kunskapsfrågor och ett antal utvalda begrepp som eleverna kan arbeta med på olika sätt, till exempel genom att skapa begreppskartor. Kapitlen avslutas med uppgifter av olika karaktär där eleverna får träna flera förmågor på olika sätt.

Mer om NO Direkt

Miljö och hållbarhet och Granska

Miljö och hållbarhet löper som en röd tråd genom böckerna och finns även som ett specifikt inslag i varje kapitel. Inslaget avslutas med ett antal diskussionsfrågor.

Granska är ett inslag i varje kapitel där eleverna får träna på att granska information och ta ställning i naturvetenskapliga frågor. Det kan till exempel handla om att granska en laborationsrapport eller en tidningsartikel. Inslaget avslutas alltid med ett antal frågor att diskutera.

Uppslag

I slutet av varje kapitel, innan sammanfattningen, finns Uppslag som innehåller uppgifter av olika karaktär. Här får eleverna träna flera förmågor. Uppslag erbjuder allt ifrån bilder att diskutera till undersökningar som ska planeras. Uppgifterna kan användas vid olika tillfällen under arbetet med kapitlet.

Avsnitt

Varje avsnitt inleds med en ingress som leder eleverna in i texten. Innehållet har en genomarbetad struktur och här varvas text, bild och illustrationer för att göra teorin intressant för alla elever. I slutet av varje avsnitt finns korta kunskapsfrågor som stämmer av att eleverna förstått innehållet. Det finns även ett antal utvalda begrepp som eleverna kan arbeta med på olika sätt, till exempel genom att skapa begreppskartor. Inspiration för detta arbete finns i lärarguiden.

FysikDirekt-introduktionV4-580x435px copy.jpg

Digitala komplement

Lärarstöd +

Lärarstöd+  är en digital produkt för lärare som innehåller allt från elevboken. Bilder och uppgifter kan lyftas fram separat och visas vid genomgångar. Lärarstöd+ ger inspiration och stöd i direkt anslutning till varje uppslag och innehåller bland annat facit till uppgifter, laborationer, övningar, tips och filmer.

Läs mer om Lärarstöd+

Testa demoversion av Lärarstöd+

Övningsmästaren

I Övningsmästaren finns ljudfiler och digitala övningar kopplade till varje avsnitt i boken. Här finns begreppsträning av olika slag och länkar till simuleringar.

Läs mer om Övningsmästaren

Onlinebok

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling, men fungerar bäst på en dator. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den via plattformen Kampus.

Fysik Direkt Klasspaket

Vi vill att fler ska få chansen att testa Lärarstöd+ och uppleva en smidigare undervisning. Därför bjuder vi på tillhörande skollicens av Lärarstöd+ när du köper en klassuppsättning av Fysik Direkt!

Fysik Direkt Klasspaket består av 20 grundböcker och en skollicens av Fysik Direkt Lärarstöd+. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället och är giltig i 12 månader.

Läs mer om paketet

Texterna är lätta att ta till sig och upplägget i serien främjar ett språkutvecklande arbetssätt. 

Conny Welén, författare Fysik Direkt

Film - Ny upplaga av NO Direkt

I filmen kan du se mer om den nya upplagan av NO Direkt och om alla komponenter i serien.

Författare

Huvudförfattare till Fysik Direkt är Conny Welén som är utbildad lärare i fysik och matematik. Conny är engagerad i utbildningsfrågor och har även arbetat som IKT-strateg.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget

Produkter i serien

Produkter tillgängliga för köp av privatpersoner