Ny upplaga av NO Direkt

Nya NO Direkt är en komplett serie för både elever och lärare på högstadiet. Innehållet är aktuellt och lättillgängligt och har en tydlig struktur. I serien ingår ett gediget Lärarmaterial, extra digitala övningar och ett nytt koncept med ett digitalt lärarstöd.

Elevböckerna

I nya upplagan av NO Direkt finns tydligt fokus på lättlästa och levande texter, informativa och vackra illustrationer samt intresseväckande uppgifter. Texterna har ett lättillgängligt språk som samtidigt fördjupar och lyfter de naturvetenskapliga begreppen. I boken finns övningar som uppmuntrar till ett språkutvecklande arbetssätt där man kan arbeta på olika sätt med de många begreppen i NO.

Elevboken innehåller:

 • Sex kapitel i varje bok för att underlätta planering och ämnesövergripande arbete.
 • Levande och lättillgängliga texter.
 • Intresseväckande uppgifter som uppmuntrar till diskussion och kritiskt tänkande.
 • Miljö och hållbarhet som en röd tråd och som ett eget uppslag i varje kapitel.
 • Ett uppslag i varje kapitel som ger möjlighet att granska och resonera kring texter som rör fysik.
 • Sammanfattning i varje kapitel.
 • Följer Lgr22.

Kapitelinledning

Varje kapitel inleds med ett intresseväckande uppslag som sätter igång tankarna kring kapitlets innehåll. Här finns en concept cartoon som uppmuntrar till diskussion och ger en bild av elevernas förkunskaper. I kapitelinledningen listas även aktuellt centralt innehåll.

Fysik_direkt-ingresssuppslag750x478px.png

Avsnitt

Varje avsnitt inleds med en ingress som leder eleverna in i texten. Innehållet har en genomarbetad struktur och här varvas text, bild och illustrationer för att göra teorin intressant för alla elever. I slutet av varje avsnitt finns korta kunskapsfrågor som stämmer av att eleverna förstått innehållet. Det finns även ett antal utvalda begrepp som eleverna kan arbeta med på olika sätt, till exempel genom att skapa begreppskartor. Inspiration för detta arbete finns i lärarguiden.

Fysik_direkt-avsnittsuppslag750x478px.png

Miljö och hållbarhet

I varje kapitel finns ett inslag med extra fokus på miljö och hållbar utveckling. Inslaget avslutas med uppgifter som inspirerar till till diskussion och kritiskt tänkande.

Fysik_direkt-miljö_och_hållbarhet750x478px.png

Granska

Granska är ett inslag i varje kapitel där du tränar på att granska information och ta ställning i naturvetenskapliga frågor. Det kan till exempel handla om att granska en laborationsrapport eller en tidningsartikel. Inslaget avslutas alltid med ett antal frågor att diskutera.

Fysik_direkt-granska750x478px.png

Uppslag

Uppslag innehåller uppgifter av olika karaktär och här får eleverna träna flera förmågor. Uppslag erbjuder allt ifrån bilder att diskutera till undersökningar som ska planeras. Uppslag kan användas vid olika tillfällen under arbetet med kapitlet.

Fysik_direkt-Uppslag750x478px.pngFysik_direkt-Uppslag2_750x478px.png

Lärarmaterial - laborationer, övningar, bedömningsmaterial

För dig som lärare finns mängder med material för att planera och genomföra din undervisning. Lärarmaterialet till NO Direkt säljs som nedladdningsbara pdf:er och innehåller bland annat:

 • Prov med bedömningsstöd
 • Facit till elevbokens uppgifter
 • Fördiagnoser
 • Laborationer med tillhörande lärarinstruktioner
 • Laborationsprov med bedömningsstöd
 • Övningar
 • Begreppslistor

Lärarstöd+

Biologi, Fysik och Kemi Direkt Lärarstöd+ är en digital produkt för lärare som innehåller verktyg för att göra undervisningen i klassrummet smidig och pedagogisk. Det ger dig som lärare möjligheten att använda digitala komplement som skapar mervärde för din undervisning.

I Lärarstöd+ finns allt innehåll från elevboken. Illustrationer, exempel och uppgifter kan lyftas fram separat och visas vid genomgångar. Du väljer själv hur mycket information du vill visa för dina elever.

I Lärarstöd+ finns all inspiration och stöd för din undervisning i direkt anslutning till varje uppslag i elevboken.

Här hittar du:

 • Allt innehåll från elevboken
 • Introduktion, mål och kommentarer till varje avsnitt
 • Facit till alla uppgifter
 • Demonstrationer och aktiviteter
 • Laborationer och övningar
 • Start - och slutuppgifter
 • Filmer och simuleringar
 • Länkar till fördjupade artiklar

Läs mer om Biologi Direkt här!

Läs mer om Kemi Direkt här!

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration