Mer information

Genau!

Ett tydligt strukturerat läromedel med möjlighet till flexibilitet och individualisering för olika lärstilar. Genau! visar det dagliga livet och ger snabbt ett fungerande språk. Kapitlen inleds med information om vad eleverna ska lära sig. De kan effektivt fokusera på sina mål och se hur väl de lyckas nå dem.

Efter kapitlet prövar de sina kunskaper i ett diagnostiskt test och gör därefter en självskattning. Eleven får kunskap om sitt lärande och kan påverka sin utveckling. Ordförråd och grammatiska strukturer byggs upp lugnt och systematiskt.

Genau! 1 och 2 = Tyska 1 
Genau! 3 och 4 = Tyska 2 

Genau! 1 startar på nybörjarnivå och bör användas oavsett om eleverna startar med tyskan i årskurs 6 eller årskurs 7.

Genau! 1 Textboken innehåller 10 kapitel där nya kunskaper presenteras och övas systematiskt. Genom väl avvägd repetition befäster eleverna ordförrådet och de vanligast förekommande fraserna. Texter och övningar återspeglar livet i de tysktalande länderna. Det finns en eller flera hörtexter till varje kapitel, styckeordlistor, frasbank och en minigrammatik. Ljudfiler med inspelningar av bokens texter för elevens egna studier finns på elev-cd samt på
www.ljudmastaren.se
I arbetsboken ger olika övningar och skilda arbetssätt möjlighet till ett individorienterat arbete. Eleverna befäster sina kunskaper genom en mängd kreativa och lekfulla övningar. De arbetar enskilt med vissa övningar, men även i par eller grupp. Leklusten och nyfikenheten gör att prestationskraven glöms och tyskan framstår som ett roligt ämne, som genom tydliga krav leder eleverna framåt. I arbetsboken hittar eleven alfabetiska ordlistor (ty-sv och sv-ty).

Genau! 2 Textboken innehåller 9 kapitel och tar vid där Genau! 1 avslutades. Boken behandlar vardagssituationer t.ex. välja kläder, tala om vad man vill äta, vad man får i fickpengar eller vad man lär sig i skolan. Det finns en eller flera hörtexter till varje kapitel, styckeordlistor, frasbank och en minigrammatik.
Ljudfiler med inspelningar av bokens texter för elevens egna studier finns på elev-cd samt på www.ljudmastaren.se .
I arbetsboken repeterar eleven först kunskaperna från Genau! 1 för att sedan bygga på med ordinlärning, frasinlärning och grammatik. Bl.a. behandlas verb med omljud, modala hjälpverb, ackusativobjekt, personliga pronomen och possessiva pronomen. I arbetsboken hittar eleven alfabetiska ordlistor (ty-sv och sv-ty).

Genau! 3 Textboken innehåller 8 kapitel som handlar om allt från datorer till fritidsintressen, kärleken, Österrike, att kunna säga vad man tycker och känner till möten med spännande människor och platser. Efter varje kapitel följer en fristående lästext, som innehållsmässigt är kopplad till kapitlet. Övningar till lästexterna finns i lärarpärmen. Många hörtexter. Styckeordlistor, frasbank och en minigrammatik. Ljudfiler med inspelningar av bokens texter för elevens egna studier finns på elev-cd samt på www.ljudmastaren.se
Arbetsboken bygger ytterligare på elevernas kunskaper med ordinlärning, frasinlärning och grammatik. Bl.a. behandlas plural, bestämd och obestämd artikel i ackusativ samt dativ, perfekt av starka och svaga verb, possessiva och personliga pronomen, prepositioner med ackusativ, prepositioner med dativ, imperativ samt bisats. I arbetsboken hittar eleven alfabetiska ordlistor (ty-sv och sv-ty).

Genau! 4 Textboken innehåller 10 kapitel som t.ex. behandlar semester, mod, civilkurage, resor, miljövård, hur det är att vara 15, uppfinningar, kärlek och vänskap, Schweiz, mode och som avslutning ett kapitel om Tysklands historia. Efter varje kapitel följer en fristående lästext, som innehållsmässigt är kopplad till kapitlet. Övningar till lästexterna finns i lärarpärmen.
Många hörtexter. Styckeordlistor, frasbank och en minigrammatik. Ljudfiler med inspelningar av bokens texter för elevens egna studier finns på elev-cd samt på
www.ljudmastaren.se
Arbetsboken: Elevernas kunskaper ökar genom ordinlärning, frasinlärning och grammatik. Bl. a. behandlas verb som styr dativ, prepositioner som styr ackusativ eller dativ, preteritum, frågepronomen, löst sammansatta verb, adjektivets komparation, verb med två objekt, dieser och welcher , adjektivets ändelse, relativa pronomen samt possessiva pronomen i dativ. I arbetsboken hittar eleven alfabetiska ordlistor (ty-sv och sv-ty).

Elevfacit
I elevfacit finns svar på samtliga övningar i både textboken och arbetsboken.

Lärarhandledning
Omfattande lärarhandledningar innehåller alla kopieringsunderlag läraren behöver i klassrummet. Bl.a. extraövningar, kapiteltest och prov, ordövningar, par- och gruppuppgifter, knep och knåp, teatermanus, utvärderingsunderlag, planeringsunderlag samt metodiska tips och idéer.

Digitala komponenter
Till Genau! finns material för interaktiv skrivtavla/projektor, digitala elevövningar, glosträning på nätet och elev-cd:n som mp3-filer. Det digitala utbudet till våra läromedel utökas hela tiden. Håll dig uppdaterad på www.sanomautbildning.se

Lärarens ljudfiler i mp3-filsformat
Samtliga texter, hörtexter och extra sånger har spelats in med infödda tysktalande i rollerna.
Sångerna i textböckerna finns i originalversioner med de ursprungliga artisterna.

----------

Vinnare av SLFFs läromedelsförfattarpris Lärkan

Vi glädjs med Monica Gustafsson, Urs Göbel och Hans Sölch som tilldelades SLFFs läromedelsförfattarpris Lärkan för sitt arbete med bl.a. läromedlet Genau. Ett välförtjänt pris till ett erfaret och mycket kompetent team som arbetat med läromedel i mer än 30 år.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration