Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Handstil, upplaga 1

Om serien

Handstil finns i två versioner, den ena har underrubriken ”Skrivstil”, den andra ”Textad stil”. ”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand ...”

Dela Handstil, upplaga 1: