Handstil, upplaga 1

Om serien

Handstil, upplaga 1

Handstil finns i två versioner, den ena har underrubriken ”Skrivstil”, den andra ”Textad stil”. ”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand ...”