Jobba med: Religion

Författare
Lars Binkemo, Krister Brolin (Häftad, 2016)
Ämne
Religionskunskap
Målgrupp
Gymnasial/Vuxen
Utgivningsdatum
2016-06-10
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152301548
Länk till blädderprov:

356 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Jobba med: Religion är ett läromedel för kursen Religionskunskap 1. Det är en komplett bok med både fakta och övningar och en tydlig anknytning till Gy2011. Tre metodkapitel om tro, analys samt texter och källor inleder och bidrar med begrepp och verktyg för att utveckla de förmågor som efterfrågas inom religionskunskapsämnet. Sedan följer faktatexterna indelade i fem block. För att väcka intresse och bygga struktur, inleds alla block med korta texter som introducerar och problematiserar blockets innehåll. En tankekarta ger en överskådlig bild av varje ämnesområde. Blockens texter speglar nutida religionsvetenskap i form av basfakta och är indelade i följande kapitel: 1) Vägar genom livet - Livsåskådning, Etik samt Tro och vetenskap 2) Religion och samhälle - Religion i dagens samhälle, Religion i Sverige, Sammanhållning och konflikt 3) Abrahamitiska religioner - Judendom, Kristendom, Islam 4) Hinduism och buddhism 5) Sekulära livsåskådningar - Mening utan Gud, Sekulär humanism, Existentialism. Dessutom finns två längre tematexter som behandlar globalisering och mångfald på ett fördjupat och ämnesövergripande sätt. Elevövningarna ligger i en egen del av boken och är indelade i olika uppgiftstyper.

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration