Serie

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt

Upplaga 7

Juridik – Civilrätt, Straffrätt, Processrätt omfattar alla områden som normalt ingår i grundläggande juridiska kurser på högskolenivå. Till denna textbok finns en övningsbok: Juridik – Övningar, Rättsfall, Tentamen samt en ordbok: Juridik – ord och begrepp.

series-hero image text series-hero image text

Om serien

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt, upplaga 7

Juridik – Civilrätt, Straffrätt, Processrätt omfattar alla områden som normalt ingår i grundläggande juridiska kurser på högskolenivå. Till denna textbok finns en övningsbok: Juridik – Övningar, Rättsfall, Tentamen samt en ordbok: Juridik – ord och begrepp.

Kurslitteratur inom juridik med både teori och övningar

Juridik – Civilrätt, Straffrätt, Processrätt är mycket uppskattad som kurslitteratur då den innehåller alla rättsområden som normalt ingår i juridiska grundkurser

Övningsboken Juridik – Övningar, Rättsfall, Tentamen innehåller en stor mängd övningar med fullständiga lösningar samt rättstillämpningsexempel.

För kluriga juridiska begrepp finns ordboken Juridik – ord och begrepp till hjälp.

Ett heltäckande läromedel

Juridik – Civilrätt, Straffrätt, Processrätt är mycket uppskattad som kurslitteratur då den innehåller alla rättsområden som normalt ingår i juridiska grundkurser. Boken används exempelvis vid lärosäten som Högskolan i Jönköping, Stockholms universitet, Lunds universitet och Örebro universitet.

Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. Boken är indelad i åtta avdelningar:

  • Allmänna frågor
  • Familjerätt
  • Avtalsrätt
  • Associationsrätt
  • Fordringsrätt
  • Ersättningsrätt
  • Straffrätt
  • Processrätt

För att underlätta för studenterna att förstå juridik på djupet finns också övningsboken Juridik – Övningar, Rättsfall, Tentamen, med en stor mängd övningar med fullständiga lösningar samt rättstillämpningsexempel.

För kluriga juridiska begrepp finns ordboken Juridik – ord och begrepp till hjälp.

Juridik – Civilrätt, Straffrätt, Processrätt upplaga 7

Denna upplaga av Juridik – Civilrätt, Straffrätt, Processrätt innehåller den nya konsumentköplagen, förändringar inom arbetsrätten gällande uppsägning och turordning , ny lagstiftning gällande företagsrekonstruktion inom insolvensrätten samt förändringar i skadeståndslagen inom skadeståndsrätten vilka behandlas på ett pedagogiskt sätt.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget