Kemi Direkt, upplaga 4

Ny upplaga av NO Direkt

Nya NO Direkt är en komplett serie för både elever och lärare på högstadiet! Serien har ett aktuellt innehåll med ny snygg design, nya digitala komponenter, nytt koncept med Lärarguide samt nedladdningsbart Lärarmaterial.

No-direkt.png

Elevböckerna

I nya upplagan av NO Direkt finns tydligt fokus på lättlästa och levande texter, informativa och vackra illustrationer samt intresseväckande uppgifter. Texterna har ett lättillgängligt språk som samtidigt fördjupar och lyfter de naturvetenskapliga begreppen. I boken finns övningar som uppmuntrar till ett språkutvecklande arbetssätt där man kan arbeta på olika sätt med de många begreppen i NO.

Det här är ett läromedel både för dig som vill arbeta i tryckt form och för dig som föredrar att arbeta digitalt.

Elevboken innehåller:

 • 6 kapitel i varje bok för att underlätta planering och ämnesövergripande arbete
 • en tydlig och genomarbetad struktur med språkgranskade texter
 • uppgifter som uppmuntrar till diskussion och kritiskt tänkande
 • miljö och hållbarhet som en röd tråd och som en eget inslag i varje kapitel
 • en större uppgift i varje kapitel som ger eleverna möjligheter att använda sina kunskaper för att granska en text, till exempel en artikel, en planerad undersökning eller ett resonemang

Kapitelinledning

Varje kapitel inleds med ett intresseväckande uppslag som sätter igång tankarna kring kapitlets innehåll. Här finns en concept cartoon som uppmuntrar till diskussion och ger en bild av elevernas förkunskaper. I kapitelinledningen listas även aktuellt centralt innehåll.

Biologi_NO Direkt_Sanoma .jpg

Avsnitt


Varje avsnitt inleds med en ingress som leder eleverna in i texten. Innehållet har en genomarbetad struktur och här varvas text, bild och illustrationer för att göra teorin intressant för alla elever. I slutet av varje avsnitt finns korta kunskapsfrågor som stämmer av att eleverna förstått innehållet. Det finns även ett antal utvalda begrepp som eleverna kan arbeta med på olika sätt, till exempel genom att skapa begreppskartor. Inspiration för detta arbete finns i lärarguiden.NO Direkt_Kemi_exempeluppslag.png

Miljö och hållbarhet

I varje kapitel finns ett inslag med extra fokus på miljö och hållbar utveckling. Inslaget avslutas med uppgifter som inspirerar till till diskussion och kritiskt tänkande.Fysik_NO_Direkt_Miljo_hallbarhet (1).png

Uppslagen

Uppslagen innehåller uppgifter av olika karaktär och här får eleverna träna flera förmågor. Uppslagen erbjuder allt ifrån bilder att diskutera till undersökningar som ska planeras. Uppslagen kan användas vid olika tillfällen under arbetet med kapitlet.uppslagen.png

Lärarguide

Till den nya upplagan av NO Direkt finns en Lärarguide. Det är ett helt nytt material som är uppbyggt kring varje delkapitel i elevboken. Lärarguiden innehåller kommentarer och tips för att guida, inspirera, fördjupa och underlätta lärarens vardag i klassrummet tillsammans med dina elever.

Lärarguiden följer elevboken uppslag för uppslag och innehåller:

 • tips på intresseväckare för att inleda och inspirera till kapitlets innehåll
 • kommentarer till teorin – här beskrivs syftet med innehållet och vanliga missuppfattningar
 • fördjupande text för läraren, men även intressant kuriosa
 • förslag på hur man kan arbeta med de stående inslagen Granska, Miljö och hållbarhet och avsnittens begrepp
 • facit och kommentarer till uppgifterna i elevboken
 • hänvisningar till lämpliga laborationer och uppgifter i Lärarmaterialet
 • tips på intressanta artiklar, länkar eller annat material som passar till avsnittet

Lärarmaterial - laborationer, övningar, bedömningsmaterial

Kunskaper växer fram med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder och är en central del av NO-undervisningen. I det praktiska arbetet ska eleverna även ges möjligheter att utveckla färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg. I Lärarmaterialet finns mängder med förslag på aktiviteter där eleverna får träna just de delarna.