Koll på NO, upplaga 2

Koll på NO upplaga 2 är reviderad efter de ändrade kursplanerna som träder i kraft 1 juli 2021. Det ett basläromedel för åk 4-6 i ämnena biologi, fysik och kemi. Läromedlet ger eleverna verktyg för att använda och utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Dela Koll på NO, upplaga 2: