Koll på Valet 4-6, version 1

Om serien

Hur går det till när vi röstar i Sverige? Vad gör regeringen och riksdagen, och hur fungerar ett demokratiskt samhälle? I Koll på Valet, som utgår från Lgr22, finns svaren på de här frågorna och många andra som har med demokrati och politik att göra.

Dela Koll på Valet 4-6, version 1: