Koncernredovisning i praktiken, upplaga 9

Författare
Roland Dansell, Dan Phillips (Häftad, 2023)
Ämne
Företagsekonomi
Antal sidor
254
Utgivningsdatum
2023-05-15
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152365083
Länk till blädderprov:

431 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Koncernredovisning i praktiken har reviderats och finns nu i en nionde omarbetad upplaga.
Boken vänder sig till yrkessamma som arbetar praktiskt med koncernredovisning och till personer som ska lära sig koncernredovisningens grunder. Boken är uppdaterad utifrån nya K3-regelverket från Bokföringsnämnden. 
Samtliga texter och exempel i boken har där det är relevant uppdaterats till nu gällande regelverk (hösten 2022). Vidare har hänvisningar till BFN AR 2012:1 (K3) och andra aktuella lagar och rekommendationer uppdaterats. För de koncerner som tillämpar internationell redovisningsstandard, IFRS, har också uppdatering gjorts.

Köp direkt via: Bokus, Adlibris

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration