Koncernredovisning i praktiken, upplaga 9

Om serien

Koncernredovisning i praktiken, upplaga 9

Koncernredovisning i praktiken har reviderats och finns nu i en nionde omarbetad upplaga.

Boken vänder sig till yrkessamma som arbetar praktiskt med koncernredovisning och till personer som ska lära sig koncernredovisningens grunder. Boken är uppdaterad utifrån nya K3-regelverket från Bokföringsnämnden.

Samtliga texter och exempel i boken har där det är relevant uppdaterats till nu gällande regelverk (hösten 2022). Vidare har hänvisningar till BFN AR 2012:1 (K3) och andra aktuella lagar och rekommendationer uppdaterats. För de koncerner som tillämpar internationell redovisningsstandard, IFRS, har också uppdatering gjorts.

Produkter i serien

Den här produkten är inte tillgänglig för köp av dig som är privatkund