Laborera Direkt Kemi 2 (5-pack)

Författare
Mona Gidhagen, Svante Åberg (Häftad, 2015)
Ämne
Kemi
Målgrupp
Grundskola 7-9
Antal sidor
40
Utgivningsdatum
2015-02-24
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152327487
Länk till serie:
Länk till blädderprov:

Den här produkten är inte tillgänglig för köp av dig som är privatkund

Beskrivning

Kemi Direkt väcker elevernas intresse. Kemiämnet är ett fascinerande ämne att undervisa i. Vardagen kan förklaras med praktiska experiment och naturvetenskapligt modelltänkande. Det är där som Kemi Direkt har sin utgångspunkt. Laborera Direkt Kemi 1-3 är en komplett laborationskurs för högstadiets kemi. Experiment har en central roll inom all naturvetenskap. Laborationer är därför också en viktig del av undervisningen i NO-ämnena på högstadiet. Väl utförda laborationer utvecklar elevernas intresse för naturvetenskap, ger dem kunskaper och stimulerar deras kreativitet. Laborationshäftet blir helt enkelt elevens egen lärobok. Elevhäftet Laborera Direkt Kemi består av tre separata häften. Tillsammans innehåller de ett antal (närmare 90) grundläggande laborationer, som täcker högstadiets kemikurs. Laborationsanvisningarna är mycket utförliga i laborationshäfte 1, men är mer öppna i häfte 2 och 3. Det ger eleverna större möjligheter att själva planera och genomföra sina experiment. Eleverna redogör för laborationerna genom beskriva experimentet, anteckna sina resultat och svara på frågor, direkt i laborationshäftet. På så sätt har eleven allt material samlat. Det finns dessutom en checklista som ger eleven och läraren en bra överblick över elevens arbete och utveckling.

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela nya Kemi Direkt som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 Kemins grunder

Ladda ner hela kapitel 1, sida 2-43  (Komprimerad fil, 33 MB)

Kapitel 2 Luft, vatten, mark, syror och baser

Ladda ner hela kapitel 2, sida 44-79  (Komprimerad fil, 30 MB)

Kapitel 3 Kol och kolföreningar

Ladda ner hela kapitel 3, sida 80-115  (Komprimerad fil, 30,4 MB)

Kapitel 4 Livets kemi

Ladda ner hela kapitel 4, sida 116-145  (Komprimerad fil, 24 MB)

Kapitel 5 Atomer, joner och kemiska reaktioner

Ladda ner hela kapitel 5, sida 146-189  (Komprimerad fil, 35,4 MB)

Kapitel 6 Hållbar utveckling

Ladda ner hela kapitel 6, sida 190-218  (Komprimerad fil, 24,5 MB)

Produkter i serien

Produkter tillgängliga för köp av privatpersoner

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration