Kemi Direkt, upplaga 3

Kemi Direkt har en välskriven berättande text, som passar alla elever. Kemi Direkt utvecklar elevernas förmågor, rustar dem inför de nationella proven och stimulerar till fortsatta studier.

Laborera Direkt Kemi 1–3 - En komplett laborationskurs för högstadiets kemi.

Dela Kemi Direkt, upplaga 3: