Kemi Direkt, upplaga 3

Om serien

Det finns en nyare upplaga av Kemi Direkt skapad utifrån Lgr22. Mer information om den nya upplagan hittar du här:

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/kemi-direkt-upplaga-4-S3200069/

Kemi Direkt upplaga 3 är skriven utifrån Lgr11.

Dela Kemi Direkt, upplaga 3: