Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Mer information

Ledarskap och organisation (upplaga 2) är en helt omarbetad version av vår uppskattade bok inom ämnet. I boken möter vi människorna som enskilda individer, i grupper, som ledare och i organisationer. Frågeställningen om hur man skapar ett arbetsklimat som uppmuntrar kommunikation, samarbete, engagemang och utveckling för att skapa bra resultat går som en röd tråd genom boken

Boken betonar människans roll i organisationen och ger dina elever möjlighet att förstå begrepp, teorier och modeller inom detta tvärvetenskapliga ämne. Den tydliga strukturen gör ämnet överskådligt. Boken är indelad i fyra block som kan studeras i valfri ordning:

• Individen
• Gruppen
• Ledaren
• Organisationen

Förstå och tänka

Blockens olika kapitel presenterar viktiga frågor inom kunskapsfältet på ett pedagogiskt sätt - i text, bild och infografik. Reflektionsfrågor presenteras parallellt med läsningen och det finns fördjupningsavsnitt för den som vill lära sig mer. Varje kapitel avslutas med sammanfattning, studieuppgifter, diskussionsfrågor och verklighetsbaserade case. Allt för att göra innehållet användbart för egen förståelse, analys och kritisk granskning. På Sanoma Utbildnings hemsida finns PowerPoint-presentationer till boken att ladda ned.

Boken uppfyller skolverkets syfte och mål för gymnasiekursen med samma namn, men kan med fördel användas även i andra vid kurser och fortbildning om ledarskap, samt läsas på egen hand av var och en som är intresserad av ämnet.

Ledarskap och organisation är skriven av Maria Bergengren, pedagog och ekonom, som har lång och aktuell erfarenhet från både näringsliv och offentlig förvaltning bland annat som linjechef, projektledare, lärare och konsult.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration