Marknadsföring - modeller och principer, upplaga 6

Om serien

Marknadsföring är en grundläggande bok i ämnet, med fokus på svenska förhållanden. Den presenterar bland annat planeringsverktyg för konkurrensstrategi, segmentering och positionering. Även varumärkestänkande, marknadskommunikation, relationsmarknadsföring, nyckelkundsbearbetning och företagets sociala ansvar behandlas ingående.

Dela Marknadsföring - modeller och principer, upplaga 6: