Serie

Matematik Origo b/c vux

Upplaga 2

Matematik Origo är en serie matematikböcker för gymnasiet och vuxenutbildningen med ett tydligt fokus på problemlösning, resonemang och förståelse. Den nya upplagan är anpassad efter ämnesplanen som trädde i kraft 2021.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Matematik Origo b/c vux, upplaga 2

Matematik Origo vux är en serie matematikböcker för den gymnasiala vuxenutbildningens studieförberedande program med ett tydligt fokus på problemlösning, resonemang och förståelse. Den nya upplagan är anpassad efter ämnesplanen som trädde i kraft 2021. Till varje lärobok hör en Lärarguide och ett nedladdningsbart kopieringsmaterial, Prov, Övningsblad och Aktiviteter. Till några av elevböckerna finns även appen Alva som stöd för elevernas hemarbete.

Elevboken

Matematik Origo vux kombinerar innehåll från både b- och c-spårets kurs i en och samma bok. Det gör det lätt att arbeta med Origo även i elevgrupper där eleverna läser olika spår. I den nya upplagan har vi

 • uppdaterat teori, exempel och uppgifter
 • lagt till aktiviteter och exempel om digitala verktyg och programmering
 • anpassat uppgifterna för att möta kraven på de nationella proven
 • lagt till enklare inledande uppgifter som hjälper eleverna att komma i gång
 • sett till att de blandade uppgifterna i slutet av kapitlen även behandlar delar från tidigare kapitel så att eleverna får återkommande repetition.

Varje avsnitt inleds med en teorigenomgång och ett antal noggrant utvalda exempel. I teoritexterna beskriver vi vad matematiken kan användas till och förklarar matematiken på ett lättillgängligt sätt. Samtidigt väjer vi inte för att förklara det som eleverna kan uppfatta som svårt. Exemplen är rikligt kommenterade och förbereder eleverna för uppgifterna i avsnittet.

MatematikOrigoVux-merinfo-Origo2B2Cuppslag-1180x480px.jpg

Uppgifter på tre nivåer

I varje avsnitt finns varierade uppgifter på tre olika nivåer. På varje nivå varvas färdighetsträning med uppgifter som tränar problemlösning och resonemangsförmåga. Dessutom finns ett antal öppna uppgifter, som har mer än ett svar och öppnar för en matematisk diskussion.

MatematikOrigoVux-merinfo-Origo3Buppslag-1180x480px.jpg

Kapitelavslutning

Varje kapitel avslutas med en mängd användbara resurser för repetition och fördjupning av det matematiska innehållet.

 • Under rubriken Resonemang och begrepp får eleverna möjlighet att reflektera och diskutera kring viktiga matematiska begrepp och metoder.
 • I avsnittet Historia ser vi matematiken ur ett historiskt perspektiv och ger exempel på dess betydelse för individ och samhälle.
 • På Uppslaget får eleverna möjlighet att fördjupa sina matematiska förmågor genom att arbeta med uppgifter under rubrikerna Rätt eller fel?, Undersök  samt Problemlösning och modellering.

MatematikOrigoVux-merinfo-2Buppslag-1180x480px.jpg

 • Tankekartan ger en samlad och strukturerad bild av hur kapitlets delar hänger ihop och passar utmärkt som en sammanfattning av kapitlet.
 • I Blandadeuppgifter får eleverna repetera innehållet i kapitlet. De får dessutom lösa uppgifter från tidigare kapitel, vilket gör att kursens innehåll kontinuerligt repeteras och befästs.
 • Kapitlet avslutas med ett Kapiteltest där eleven kan kontrollera sina kunskaper om kapitlet. Testet är indelat i två delar: en del med digitala verktyg och en del utan.

Lärarguide

Lärarguiderna gör det enklare och effektivare att använda Matematik Origo. De följer elevboken, uppslag för uppslag, med tips, idéer och inspiration till din undervisning.

Här finner du bland annat:

 • Extra exempel
 • Kommentarer till bokens uppgifter
 • Didaktiska tips
 • Resonemangs- och problemlösningsuppgifter
 • Konkreta exempel på matematikens användbarhet
 • Historiska utvikningar
 • Lösningar till en del av bokens uppgifter

Arbetet med Lärarguiderna till den nya upplagan påbörjas efter att elevböcker och kopieringsmaterial har publicerats.

Prov, övningsblad och aktiviteter

Kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter gör det enkelt att variera undervisningen och utmana varje elev på just sin nivå. Här finns övningsblad, aktiviteter och prov med utförliga bedömningsanvisningar. Materialet säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Appen Alva ger stöd vid elevernas hemarbete

När dina elever ska jobba på egen hand efter lektionerna, kan de få hjälp av appen Alva. Där finns förklarande matematikfilmer och lösningar till vissa uppgifter. Appen är kostnadsfri och laddas enkelt ner från App Store eller Google Play. Materialet finns i nuläget till Matematik 1b/1c vux.

Läs mer om appen Alva

Onlineböcker

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och innehåller inga interaktiva övningar. Däremot finns det till Matematik Origo 1b/1c vux filmer som förklarar matematiska begrepp och metoder. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling men fungerar bäst på en dator. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus

Läs mer om våra onlineböcker

Tips och inspiration

Här nedanför finner du fördjupande information till serien Matematik Origo.

Författare

Attila Szabo är fil. dr. i matematikdidaktik och arbetar som lektor vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Niclas Larson är fil. dr. i matematikdidaktik och fil. lic. i matematik. Han arbetar i dag som førsteamanuensis på Universitetet i Agder i  Norge.

Daniel Dufåker är tekn.dr i fysik och arbetar som gymnasielärare i matematik och fysik på Södra Latins gymnasium.

Roger Fermsjö är fil. lic. i matematikdidaktik och arbetar som gymnasielärare i matematik och programmering på Södra Latins gymnasium. 

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga