Mer information

Den nya upplagan av Matematik Origo är en serie matematikböcker för gymnasiet anpassade till den reviderade ämnesplanen som träder i kraft 2021. Till varje elevbok kommer det att finnas en Lärarguide och ett nedladdningsbart kopieringsmaterial som heter Prov, Övningsblad och Aktiviteter. Till Matematik Origo 1b/1c vux finns även appen Alva som stöd för elevernas hemarbete.

Den nya upplagan har samma tydliga fokus på problemlösning, resonemang och förståelse, men har dessutom uppdaterats med:

 • teorigenomgångar, exempel och uppgifter anpassade till förändringarna i ämnesplanen
 • inslag och aktiviteter som möter ämnesplanens formuleringar om digitala verktyg och programmering
 • enklare inledande uppgifter för att bättre möta elevernas förkunskaper
 • uppgifter anpassade efter de höjda kraven på nationella proven
 • blandade uppgifterna i slutet av kapitlen som även behandlar delar från tidigare kapitel och verkligen gör skäl för namnet.

Strukturen i Matematik Origo

Teori och exempel

Varje avsnitt inleds med en teorigenomgång och ett antal noggrant utvalda exempel. Vår övertygelse är att förståelse skapar den nödvändiga motivation som behövs för att eleverna ska lyckas med sina matematikstudier. Detta syns bland annat i vår strävan att göra genomgångar och exempel begripliga för alla, utan att den skull väja för det som elever kan uppfatta som svårt.

Uppgifter på tre nivåer

Matematik Origo ska göra det möjligt för dig som lärare att arbeta med klassen samlad kring ett matematiskt moment. Därför innehåller varje avsnitt varierade uppgifter på tre olika nivåer. På varje nivå varvas färdighetsträning med uppgifter som tränar problemlösning och resonemangsförmåga. Dessutom finns ett antal öppna uppgifter, som har mer än ett svar och öppnar för en matematisk diskussion.

Kapitelavslutning

Varje kapitel avslutas med en mängd användbara resurser för repetition och fördjupning av det matematiska innehållet.

 • Under rubriken Resonemang och begrepp får eleverna möjlighet att reflektera och diskutera kring viktiga matematiska begrepp.
 • I avsnittet Historia ser vi matematiken ur ett historiskt perspektiv och ger exempel på dess betydelse för individ och samhälle.
 • Uppslaget får eleverna möjlighet att fördjupa sina matematiska förmågor genom att arbeta med uppgifter under rubrikerna Rätt eller fel?, Undersök samt Problemlösning och modellering.
 • Tankekartan ger en samlad och strukturerad bild av hur kapitlets delar hänger ihop och passar utmärkt som en sammanfattning av kapitlet.
 • I Blandade uppgifter får eleverna repetera innehållet i kapitlet, men dessutom lösa uppgifter från tidigare kapitel. Det gör att kursens innehåll kontinuerligt repeteras och befästs.
 • Kapitlet avslutas med ett Kapiteltest där eleven kan kontrollera sina kunskaper om kapitlet. Testet är indelat i två delar: en del med digitala verktyg och en del utan.

Matematik Origo Lärarguide - ett lärarmaterial som gör skillnad

För att du ska få ut så mycket som möjligt av Matematik Origo, rekommenderar vi att du använder böckerna tillsammans med de tillhörande Lärarguiderna. De är skrivna för att göra det enklare och effektivare att använda Matematik Origo. Lärarguiderna följer elevboken, uppslag för uppslag, med tips, idéer och inspiration till din undervisning. Här finner du bland annat:

 • Extra exempel
 • Kommentarer till bokens uppgifter
 • Didaktiska tips
 • Resonemangs- och problemlösningsuppgifter
 • Konkreta exempel på matematikens användbarhet
 • Historiska utvikningar
 • Lösningar till en del av bokens uppgifter

Lärarguiderna till den nya upplagan av Matematik Origo utkommer allteftersom elevböckerna har publicerats.

Prov, Övningsblad och Aktiviteter

Kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter gör det enkelt att variera undervisningen och utmana varje elev på just sin nivå. Här finns övningsblad, aktiviteter och prov med utförliga bedömningsanvisningar. Materialet till den nya upplagan av Matematik Origo utkommer allteftersom elevböckerna har publicerats och säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Matematik Origo i Alva

När dina elever ska jobba på egen hand efter lektionerna, kan de nu få hjälp av appen Alva. Med den får eleverna snabbt tillgång till en mängd matematikfilmer som fungerar som en extra genomgång och förklaring. Det är en bra hjälp om någon missat en av dina genomgångar, eller behöver en repetition. Förutom filmerna finns även lösningar till vissa uppgifter.

Materialet finns i nuläget till Matematik Origo 1a, 1b, 1c och 1b/1c vux. Appen är kostnadsfri, fungerar på iOS och Android och laddas enkelt ner från Appstore eller Google Play. Inget konto eller registrering krävs. Läs mer här.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration