Mer information

Matematik Origo är en komplett serie läromedel i matematik som sätter problemlösning, resonemang och förståelse i centrum. Läromedlet är utvecklad för det nya gymnasiet och finns i dag i tre heltäckande serier:

Matematik Origo 1b, 2b och 3b för Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Estetiska programmet.

Matematik Origo 1c, 2c, 3c, 4 och 5 för Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

Matematik Origo vux 1b/1c, 2b/2c och 3b/3c för den gymnasiala vuxenutbildningen.

Till varje lärobok hör en Lärarguide och ett nedladdningsbart kopieringsmaterial, Prov, Övningsblad och Aktiviteter. Till Matematik Origo vux finns också separata häften med Lösningar.

Matematik Origo Lärarguide - ett lärarmaterial som gör skillnad
Lärarguiden är skriven för att göra det enklare och effektivare att använda Matematik Origo. Den är uppbyggd kring varje uppslag i elevboken och delar med sig av didaktiska kommentarer, alternativa exempel, tips på klassrumsaktiviteter och historiska utvikningar. I Lärarguiden finns också kommentarer till bokens uppgifter och förslag på hur du kan arbeta för att utveckla elevernas resonemangs- och problemlösningsförmåga. I slutet av Lärarguiden finns fullständiga lösningar till samtliga uppgifter i boken.

Prov, Övningsblad och Aktiviteter
Prov, Övningsblad och Aktiviteter är ett nedladdningsbart kopieringsmaterial med extra färdighetsträning i form av Övningsblad och mer omfattande uppgifter som vi kallar Aktiviteter. Till många av övningsbladen finns utförliga svar och regelrutor som påminner eleverna om de viktigaste metoderna och begreppen. I handledningen till respektive aktivitet förklarar vi aktivitetens syfte, ger förslag på hur den kan genomföras och hur den kan anpassas till olika elevgrupper. I materialet finns även väl genomarbetade prov med bedömningsstöd i form av bedömningsanvisningar och resultatmatriser.
Prov, Övningsblad och Aktiviteter säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Matematik Origo Lösningar
I Lärarguiderna till Matematik Origo finns lösningar till samtliga uppgifter i elevböckerna. Till serien Matematik Origo vux finns de lösningarna samlade i separata häften, Matematik Origo Lösningar. Behöver du som lärare lösningar till Matematik Origo 1b eller Matematik Origo 1c finner du dem som onlineböcker.

Matematik Origo Onlinebok
Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken i pdf-format. Eleverna matar inte in lösningarna till uppgifterna digitalt utan löser uppgifterna i sina räknehäften. Här har du som lärare möjlighet att lägga in eget material, så som filmer och länkar, direkt i boken. Det är också möjligt att skapa och skicka ut egna uppgifter till eleverna.

Matematik Origo vux
Matematik Origo vux är en kombinerade läroböcker för b- och c.-spåret, särskilt anpassade för den gymnasiala vuxenutbildningen. Till varje bok i serien Matematik Origo vux kommer det att finnas ett häfte med fullständiga lösningar till alla uppgifter.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration