Mervärdesskattens grunder, upplaga 4

Om serien

Mervärdesskattens grunder, upplaga 4

Denna bok ger läsaren en heltäckande introduktion till mervärdesskatten, både till dess teoretiska grund och till dess praktiska effekter. Den är avsedd för studier inom ekonomi, juridik och andra ämnen som kommer i kontakt med skattelagstiftning. Boken kan även användas av yrkesverksamma som önskar få en ökad förståelse för mervärdesskatt.