Mervärdesskattens grunder, upplaga 4

Författare
Anna Sandberg Nilsson, Lena Westfahl (Häftad, 2023)
Ämne
Juridik
Antal sidor
147
Utgivningsdatum
2023-08-14
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152364628
Länk till blädderprov:

259 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Denna bok ger läsaren en heltäckande introduktion till mervärdesskatten, både till dess teoretiska grund och till dess praktiska effekter. Den är avsedd för studier inom ekonomi, juridik och andra ämnen som kommer i kontakt med skattelagstiftning. Boken kan även användas av yrkesverksamma som önskar få en ökad förståelse för mervärdesskatt.

Den fjärde upplagan är helt omarbetad mot bakgrund av den nya mervärdesskattelagen som införs den 1 juli 2023. Lagstiftarens syfte med den nya lagen har varit ett enklare språk och en bättre struktur som följer mervärdesskattedirektivet. Den nya upplagan ger dig en tydlig och övergripande introduktion till vår EU-harmoniserade mervärdesskattelagstiftning.

Författare: Anna Sandberg Nilsson är momsexpert på Svenskt Näringsliv och Lena Westfahl är auktoriserad skatterådgivare och momsexpert på Grant Thornton.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration