Min skrivstil 1 och 2, upplaga 1

Här får eleverna träna att skriva skrivstil i meningsfulla uppgifter som inte bara är monotona avskrivningar av ord. Min skrivstil 2 kan med fördel användas som ett komplement till språkläran!

Dela Min skrivstil 1 och 2, upplaga 1:

Min skrivstil 1 och 2, upplaga 1 förskola (2 produkter)

Min skrivstil 1 och 2, upplaga 1 årskurs 1 (2 produkter)

Min skrivstil 1 och 2, upplaga 1 årskurs 2 (2 produkter)

Min skrivstil 1 och 2, upplaga 1 årskurs 3 (2 produkter)