Min skrivstil 1 och 2, upplaga 1

Om serien

Här får eleverna träna att skriva skrivstil i meningsfulla uppgifter som inte bara är monotona avskrivningar av ord. Min skrivstil 2 kan med fördel användas som ett komplement till språkläran!

Dela Min skrivstil 1 och 2, upplaga 1: