New Champion, upplaga 1

Om serien

New Champion, upplaga 1

Ett populärt och tryggt läromedel i engelska.

New Champion

Allt ska hänga ihop, från första textraden till allra sista övningen i ett kapitel. Basen utgörs av de ofta underfundiga och humoristiska texterna och därifrån löper sedan hela den strukturerade övningskedjan med bland annat ordarbete och grammatik.

Om alla tycker engelska är kul, underlättas inlärningen. Med bra texter blir det roligt men det är i övningsboken det viktiga arbetet sker. Där byggs plattformen för varje elevs utveckling i engelska, där tränas kommunikation och där övas språkriktighet.

Samtliga kapitel i New Champion 4 och 5 avslutas med en uppgift som kallas Uppdraget. Där sammanstrålar allt eleverna arbetat med i kapitlet, i fyran mest språkligt inriktat, i femman mer en utvidgning av ämnet.

Sångerna
Det finns sånger till i stort sett samtliga kapitel i New Champion. De flesta sångerna är specialskrivna. Ibland har vi vävt in ord- och grammatikarbetet i låttexterna, andra gånger låter vi dem sammanfatta kapiteltexterna. Varje sång hjälper eleverna att bearbeta och lära in viktigt stoff.

Textböckerna
Innehåller 26 bastexter följda av fem bufferttexter, bildordlistor, styckeordlistor, alfabetiska engelsk-svenska och svensk-engelska ordlistor.

Övningsböckerna
Innehåller runt tio övningar till varje kapitel samt alla låttexter med ackord.

Lärarpärmarna
Innehåller bl.a. kapitelkommentarer, stordiaunderlag, extraövningar kring ord och uttryck resp. grammatik, diagnostiska uppgifter och minigrammatik (ej år 4).

Lärarens ljudfiler
Innehåller texter och hörövningar i kronologisk ordning.

Sångerna
Innehåller sång- och instrumentalversioner till samtliga låtar.

Korsorden
Nya korsord till New Champion.