Med den här boken vill vi hjälpa dig som är ny i lärarrollen att komma in i skolan på ett bra sätt, oavsett om du har utbildning eller inte. Vi vill ge dig en förförståelse för hur ditt arbete i skolan kan komma att se ut. Vi tror att om du vet vad du kan förvänta dig kommer du att tackla situationer du möter på ett bättre sätt. Boken är strukturerad efter skolans läsår. Varje kapitel innehåller en konkret beskrivning av ämnesområdet, ett kort råd från rektorn, lärares berättelser från verkligheten samt tips och råd från experter. I de flesta kapitel finns det även checklistor, planeringsförslag och andra tips för att göra boken så handfast och användbar som möjligt. Varje kapitel summeras i fem punkter – nycklar till framgång.

Dela Ny som lärare:

Ny som lärare (1 produkter)