osv., upplaga 1

Om serien

osv., upplaga 1

osv. är ett övningsmaterial i svenska för högstadiet som lägger fokus på skrivande, läsförståelse, ordkunskap och grammatik.

Böckerna består vardera av 60 lektioner som kan fungera som inspiration och uppgiftsbank för vikarier likväl som uppgifter för elever som vill repetera, fräscha upp och utveckla sina kunskaper i svenska.

Dispositionen möjliggör individualisering.

Till elevböckerna finns färdiga tester.

Målet med osv. är att alla elever ska nå minst betyg E när de går ut 9:an.
Det händer ibland att elever behöver backa bandet, repetera eller helt enkelt bara träna mer. Det är då de kan ta hjälp av osv.

osv. är ett test- och reparationsmaterial i svenska för högstadiet där eleverna bland annat får träna sin läsförståelse, ordkunskap och utveckla sitt skrivande.

osv. består av ett test och en övningsbok som innehåller 60 olika uppgifter kallade lektioner som eleverna kan arbeta med på egen hand, hemma eller i skolan.

Testet består av tre moment: ord, läs och skriv. Reparationsuppgifterna i boken är ordnade huller om buller för största möjliga variation för eleverna.

Hur ska jag använda osv.?

Låt samtliga elever göra testet till osv. De har 60 minuter på sig. Inte mer. Har du en 7:a gör du test osv. I, har du en 8:a gör du test osv. II och har du en 9:a gör du test osv. III.

Jag har många elever, det blir många test att rätta

Så är det, men testen går ganska snabbt att rätta. De två första delarna är flervalsfrågor. De rättar du snabbt. Den tredje delen är en skrivuppgift. Den rättar du också snabbt.

Du är professionell. Du behöver inte läsa många rader av en elevtext för att bedöma om eleven har ett språk med röd tråd, bra stavning och om innehållet är okej eller inte.

Vad gör jag när jag har rättat testen?

Då ska du titta på om du har någon elev som har för många fel och/eller inte har lyckats få ihop en godkänd text på den givna tiden.

Vad är för många fel?

Det är dina elever. Du känner dem bäst. Du avgör själv vad du tycker är för många fel och vad som inte är en okej text.
Vad gör jag om jag har några elever som inte lyckats så bra på testet?
De elever som du anser gjort en svag insats ligger definitivt i farozonen för att inte nå målen i svenska åk 9. De behöver backa bandet lite och repetera vissa grundläggande kunskaper så att de får större chans att bli godkända i åk 9.

Ja, men hur?

Med hjälp av boken osv. I-III. Det är en reparationsbok som eleverna kan arbeta med självständigt, i skolan eller hemma. Du väljer var. Boken uppmanar dem ofta till att ta hjälp av internet för att få fram rätt svar. Att leta efter kunskap är en strategi till att skaffa kunskap bara det. Målet med osv. är att eleverna ska nå minst betyg E när de går ut 9:an.

Hur är osv. upplagd?

Det finns 60 uppgifter, som kallas lektioner, som är blandade. Ordförståelse, läsförståelse samt skrivande i en salig oordning. Tanken är att eleverna behöver variation. Ja, vem behöver inte det förresten? Lektionerna har olika svårighetsgrad. Vissa kan säkert upplevas som svåra, men de för eleverna framåt.

Ska jag behöva hjälpa eleverna med uppgifterna i boken?

Förhoppningsvis inte. Tanken är att boken ska vara självinstruerande, men det finns inga garantier.

osv. I
Vad: Test + bok
För: Åk 7
Till: Elever i 7:an som behöver träna mer och som riskerar att inte nå målen i svenska i åk 9.
Hur: Eleverna gör testet. De som behöver repetera gör det med osv. I reparationsbok. Eleverna kan arbeta på egen hand.


osv. II
Vad: Test + bok
För: Åk 8
Till: Elever i 8:an som behöver träna mer och som riskerar att inte nå målen i svenska i åk 9.
Hur: Eleverna gör testet. De som behöver repetera gör det med osv. II reparationsbok. Eleverna kan arbeta på egen hand.


osv. III
Vad: Test + bok
För: Åk 9
Till: Elever i 9:an som behöver träna mer och som riskerar att inte nå målen i svenska i åk 9.
Hur: Eleverna gör testet. De som behöver repetera gör det med osv. III reparationsbok. Eleverna kan arbeta på egen hand.