Pejlo träning svenska åk 6-9

Om serien

Pejlo träning svenska åk 6-9

Pejlo träning för åk 6 & 7 respektive åk 9 är ett träningsmaterial i svenska och svenska som andraspråk. Uppgifterna är utformade för att öva elevernas läsförståelse och skrivande.

Pejlo träning för årskurs 6 och 7 respektive åk 9 är ett träningsmaterial som hjälper eleverna att nå kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk. Uppgifterna är utformade för att öva elevernas läsförståelse och skrivande.

Pejlo träning åk 9

Pejlo träning åk 9 är ett populärt övningsmaterial inför nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i åk 9. Häftet innehåller uppgifter som förbereder eleverna på provets samtliga delar. Det övergripande temat för texterna i häftet är utanförskap. Exempel på texter som eleverna får möta är Ett öppet brev till Beatrice Ask av Jonas Hassen Khemiri och Pälsen av Hjalmar Söderberg.

I den nya upplagan av Pejlo träning finns flera nyheter.

Några av nyheterna är;

  • fler exempeltexter (bland annat krönika, novell och debattartikel),
  • utökat fokus på svarsteknik,
  • mer fokus på nationella provets skrivuppgift,
  • uppdaterad layout i färg och med fler bilder.

Pejlo träning svenska åk 6 & 7

I träningshäftet Pejlo träning åk 6 & 7 finns det texter och uppgifter som är utformade efter det centrala innehållet, kunskapskraven och nationella provet i svenska och svenska som andra språk. Eleverna kan träna på lässtrategier, läsförståelse , skriva, språkriktighet, källkritik, muntliga presentationer och diskussioner samt ord och begrepp.