Pejlo träning svenska åk 6-9

Om serien

Pejlo träning för åk 6 & 7 respektive åk 9 är ett träningsmaterial i svenska och svenska som andraspråk. Uppgifterna är utformade för att öva elevernas läsförståelse och skrivande.

Dela Pejlo träning svenska åk 6-9: