Serie

Prio Matematik

Upplaga 2

Med en beprövad struktur och nya didaktiska guldkorn stimulerar den nya upplagan av Prio Matematik till en elevaktiv, inkluderande och varierad matematikundervisning.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Prio Matematik 7-9, upplaga 2

Den nya upplagan av Prio Matematik erbjuder precis som tidigare en trygg bas att bygga din undervisning kring med elevnära teoritexter, stöttande exempel och uppgifter på tre nivåer. Här finns också didaktiska guldkorn som Starter, Resonera mera, Fake News och Blandade uppgifter som hjälper dig som lärare att bedriva en elevaktiv, varierad och formativ undervisning. Till varje elevbok finns ett omfattande stöd för dig som lärare i det digitala verktyget Lärarstöd+. Dessutom finns kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter och en Arbetsbok för eleverna med uppgifter på mer grundläggande nivå.

Elevbok

I elevboken möter eleverna:

 • elevnära teoritexter
 • stöttande exempel
 • uppgifter på tre nivåer

Dessutom finns:

 • Startuppgifter – ger en bild av elevernas kunskaper
 • Resonera mera – bjuder in till samtal och diskussion
 • Blandade uppgifter – erbjuder kontinuerlig repetition
 • Uppslaget – tränar särskilt de matematiska förmågorna
 • Basläger, Mellanläger, Hög höjd och Topptur – repeterar och fördjupar
 • Diamanten – inspirerar till elevaktiv undervisning

Vi har tagit bort det som inte fungerar, förbättrat det som redan är bra och lagt till det vi själva har saknat i klassrummet.

Katarina Cederqvist och Stefan Larsson, författare

Lärarstöd+

Det digitala verktyget Lärarstöd+ hjälper dig att göra undervisningen i klassrummet smidig, elevaktiv och pedagogisk.

I Lärarstöd+ kan du levandegöra elevboken genom att...

 • presentera teoritexterna steg för steg
 • stegvis klicka fram exemplen
 • skapa ett gemensamt fokus genom att lyfta fram enskilda element ur boken, t.ex. uppgifter, figurer och formler

I Lärarstöd+ hittar du dessutom mängder av inspiration och resurser i form av:

 • extra exempel, didaktiska kommentarer, ledtrådar och slutuppgifter
 • filmer, GeoGebra-simuleringar och interaktiva verktyg
 • prov, övningsblad och aktiviteter (pdf)
Testa demoversion av Lärarstöd+

Arbetsbok

Arbetsboken vänder sig till de elever som behöver arbeta på grundläggande nivå och syftar till att ge dem en väg in i grundboken. Boken har samma kapitelordning som grundboken och eleverna skriver svaren direkt i boken. Arbetsboken har:

 • kapitelinledning med uppgifter som ger en inblick i kapitlet
 • tydliga och förklarande exempel följt av uppgifter där eleven skriver direkt i boken
 • kapitelavslutning med blandade övningar med extra fokus på problem och resonemang

Prov, Övningsblad och Aktiviteter

Kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter ingår i Lärarstöd+ men säljs även separat som nedladdningsbara pdf:er. Här finns Prov med bedömningsanvisningar, Övningsblad för grundläggande färdighetsträning samt Aktiviteter för att ytterligare träna de matematiska förmågorna.

Digitala komplement

I appen Alva finns animerade filmer som förklarar matematiska begrepp och metoder. Filmerna är en utmärkt resurs för elever som varit frånvarande eller behöver repetera. Appen är kostnadsfri och laddas enkelt ner från App Store eller Google Play.

Läs mer om appen Alva

Självrättande Minitest, Kapiteltest och färdighetsträning ingår som ett digitalt komplement till eleven när du köper Lärarstöd+.

Onlinebok

Prio Matematik finns även som onlinebok. Det är en digital kopia av den tryckta boken med inläst ljud. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling men fungerar bäst på en dator. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus.

Läs mer om våra onlineböcker

Författare

Författarna har lång erfarenhet av undervisning på högstadiet i såväl småstad som storstad, med svaga elever och spetselever och undervisning i olika socioekonomiska områden. Dessutom har de en tydlig grund i didaktisk forskning.

Katarina Cederqvist är lärare i matematik åk 7–9 vid Stöpenskolan i Skövde och har tidigare arbetat som handledare inom matematiklyftet.

Patrik Gustafsson är doktor i matematikdidaktik och har tidigare arbetat som skolutvecklare i Västerås stad.

Stefan Larsson är förstelärare i matematik åk 7–9 på Spånga grundskola i Stockholm

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget