Prio Matematik från 7-9, upplaga 1

Om serien

Prio Matematik från 7-9, upplaga 1

Prio Matematik är ett unikt läromedel som innehåller hela högstadiets matematik samlad i en bok. Med uppgifter på tre nivåer får eleverna träna på hela det centrala innehållet och samtidigt utveckla de fem förmågorna i matematik. Upplägget gör det möjligt att även utmana de elever som strävar efter ett högre betyg än E.

Prio Matematik 7-9 kan användas på gymnasiets introduktionsprogram, på grundläggande vuxenutbildning, för nyanlända elever i grundskolan eller elever i senare delen av grundskolan i behov av repetition. Den kan även användas som en stadiebok för den lärare som använder mycket eget material, men vill ha en bok med övningsuppgifter på allt centralt innehåll i högstadiets matematik.

Prio Matematik 7-9 har:

  • förklarande teori och tydliga exempel med lösningsförslag
  • uppgifter på tre nivåer
  • ledtrådar för att förstå och komma igång
  • tydligt språk och begreppslistor som förklarar de centrala begreppen i varje kapitel
  • test och repetition i slutet av varje kapitel.

Läs mer om Prio Matematik i bloggen!