Författare

Bo Tonnquist är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Sedan mer än 20 år arbetar han med att utveckla och implementera projektorienterade arbetssätt baserade på best practice inom projektmetodik och agila metoder. Inom ramen för Baseline Management är han också engagerad i att mäta och utveckla projektmognaden inom företag och organisationer. Bo Tonnquist var med och utvecklade IPMA:s certifiering i Sverige och har varit medlem av IPMA:s svenska certifieringsstyrelse.

Nedan några frågor om Projektledning, upplaga 7:

– 1. Din bok Projektledning kommer nu i sin sjunde upplaga och är en av våra mest populära kursböcker. Varför tror du att den har blivit så framgångsrik?
- Därför att den fyllde ett tomrum genom att ta ett ordentligt grepp om projektmetodiken och ledarskapet ur både ett svenskt och internationell perspektiv. Att den var lättläst och hade rikligt med illustrationer och exempel. Att den kom ut samtidigt som det började bli fokus på certifieringar inom projektledning i Sverige. Första upplagan blev uppmärksammad genom att den fick pris av FEI och kom in på topplistan av böcker inom management.

- 2. Vi uppdaterar och utökar ständigt boken – kan du lyfta fram exempel på vad som är nytt i den sjunde upplagan?
- Förtydligande av skillnaden mellan projektstyrning och projektledning och hur de tillsammans utgör en helhet som ger resultat i projekten och lönsamhet i verksamheten. Fler analysmetoder för att välja rätt projektmetod och mer om planering. Hur nya standarder påverkar projektledning och uppdatering av PMI respektive IPMA certifieringar.

- 3. Projektledare och projektledning är ju ord som ibland används lite slarvigt, hur skulle du definiera konceptet Projektledning?
- Projektledning handlar om förmågan att prioritera, planera och genomföra uppdrag och förändringar med fokus på att skapa nytta och lönsamhet.

- 4. Boken Projektledning finns ju också i en engelsk översättning – Project Management. Kan du säga några ord om den?
- Den engelska boken Project Management har hittat en målgrupp inom universitets- och högskolevärlden, men också som handbok inom internationella företag. Den fjärde upplagan (hösten 2018) är en översättning av den senaste sjunde svenska utgåvan.