Serie

Psykiatri 1

Upplaga 3

Psykiatri 1 är läromedlet för dig som önskar att dina elever ska få med sig maximalt med avgörande kunskaper inom området ut på APL och in i yrkeslivet!

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Psykiatri 1, upplaga 3

Frågor om psykisk ohälsa och vad psykiatrin kan bidra med blir allt viktigare i vårt samhälle. Kurserna i psykiatri ska ge förståelse för och kompetens att möta människor med psykisk ohälsa. Våra läromedel i ämnet ger kunskap om olika former av psykisk ohälsa.

Psykiatri 1

Bokens syfte är att ge eleverna kunskaper om bland annat psykiatrins historia, olika förklaringsmodeller till psykisk ohälsa, verksamheter som finns inom psykiatrin, samt om vanliga diagnoser och behandling av dessa. Strukturen i boken stöttar eleverna och varje kapitel innehåller kontrollfrågor som kan användas under läsningen, tydliga sammanfattningar och övningsuppgifter.

Boken är avsedd för Vård- och omsorgsprogrammet men kan lika gärna användas för andra utbildningar inom ämnet.

1. Att läsa psykiatri
2. Psykiatrins historia
3. Förklaringsmodeller till psykisk ohälsa
4. Frisk- och riskfaktorer
5. Att möta vårdtagare och brukare
6. Behandling vid vanliga diagnoser
7. Vård- och omsorgsverksamheter
8. Stressrelaterad ohälsa
9. Kriser och katastrofer
10. Posttraumatiskt stressyndrom
11. Ångestsyndrom
12. Depressioner
13. Tvångs- och samlarsyndrom
14. Ätstörningar

Övningsmästaren

På Övningsmästaren.se finns bokens texter som ljudfiler och övningar till alla bokens avsnitt. Övningarna hjälper eleverna att repetera det som de läst och att träna på centrala ord och begrepp. Övningsmästaren är kostnadsfritt och kräver ingen inloggning.

Läs mer om Övningsmästaren

Heldigital lösning i Kampus

Psykiatri 1 finns som en heldigital lösning i Kampus. Den heldigitala versionen innehåller en kopia av den tryckta boken, en reglerbar uppläsningsfunktion med textmarkör, en inbyggd översättningsfunktion till valfritt språk, ord- och begreppslistor och självrättande kapiteltester med flervalsfrågor.

Läs mer om Kampus

Onlineböcker

Psykiatri 1 finns tillgänglig som onlinebok. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken.

Läs mer om våra onlineböcker

Författare

Ann-Marie Göransson är legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin. Hon har dessutom erfarenhet av att arbeta som vårdlärare och av att vara skolledare.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga