Serie

Psykiatri 2

Upplaga 2

Psykiatri 2 är läromedlet för dig som önskar att dina elever ska få med sig maximalt med avgörande kunskaper inom ämnet ut på APL och in i yrkeslivet!

series-hero image text series-hero image text

Om serien

Psykiatri 2, upplaga 2

Kursen Psykiatri 2 är numera programgemensam. I kursen och boken ingår kunskap om psykiatriska diagnoser som bipolärt syndrom, personlighetssyndrom och psykoser.

Andra viktiga teman i detta läromedel är missbruk, stigmatisering, suicidfrågor, samsjuklighet samt psykiatrisk behandling, omvårdnad, omsorg, rehabilitering, samverkan och samordning.

Psykiatri 2

Bokens syfte är att ge eleverna kunskaper om bland annat vanligt förekommande psykiatriska diagnoser, behandling av dessa samt om prevention, omvårdnad och omsorg inom psykiatri samt samtalsmetoder.

Strukturen i boken stöttar eleverna och varje kapitel innehåller kontrollfrågor som kan användas under läsningen, tydliga sammanfattningar och övningsuppgifter.

Boken innehåller följande kapitel:

1. Bipolärt syndrom
2. Personlighetssyndrom
3. Psykos
4. Psykiatriska funktionsnedsättningar
5. Psykisk ohälsa
6. Suicid och suicidprevention
7. Alkohol- och tablettmissbruk
8. Narkotikamissbruk
9. Samsjuklighet
10. Psykiatrisk behandling
11. Psykiatrisk omvårdnad och omsorg
12. Prevention och återhämtning
13. Stöd och samverkan
14. Samtalsmetoder

Övningsmästaren

På Övningsmästaren.se finns bokens texter som ljudfiler och övningar till alla bokens avsnitt. Övningarna hjälper eleverna att repetera det som de läst och att träna på centrala ord och begrepp. Övningsmästaren är kostnadsfritt och kräver ingen inloggning.

Läs mer om Övningsmästaren

Onlineböcker

Psykiatri 2 finns tillgänglig som onlinebok. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken.

Heldigital lösning i Kampus

Psykiatri 2 finns som en heldigital lösning i Kampus. Den heldigitala versionen innehåller en kopia av den tryckta boken, en reglerbar uppläsningsfunktion med textmarkör, en inbyggd översättningsfunktion till valfritt språk, ord- och begreppslistor och självrättande kapiteltester med flervalsfrågor.

Läs mer om Kampus

Författare

Inger Andersson Höglund är legitimerad psykiatrisjuksköterska, omvårdslärare och handleder och bedömer examinationsarbeten.

Britt Hedman Ahlström är legitimerad sjuksköterska och fil.dr. Hon arbetar i dag som professor i vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap vid Högskolan Väst.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga