Författare

Författarna, Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström, har tillsammans bred kunskap och erfarenhet från utbildning och forskning. Inger är omvårdnadslärare och handledare och Britt är lektor och forskare inom omvårdnad.