Samband Historia Tema

Författare
Niklas Ericsson (Häftad, 2013)
Ämne
Historia
Utgivningsdatum
2013-01-14
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152304457
Länk till serie:
Länk till blädderprov:

512 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Samband Historia Tema är en tematiskt uppställd historiebok, där urvalet av texter är gjort för att passa ämnesplanen för historiekurserna 2a, 2b och 3. De olika artiklarna är specialskrivna av experter på området. Totalt har boken tjugo artikelförfattare - specialister som presenterar ny och relevant forskning. Gymnasiets historiekurser kan knytas närmare forskningsfronten, utan att det för den skull bli komplicerat. Varje tema hålls samman av en inledande text. Boken är uppbyggd kring följande sex teman: 1) Kulturmöten, 2) Världsbilder, 3) Människor och deras värde, 4) Historiska perspektiv, 5) Historiebruk och konsten samt 6) Historia - vetenskaplig teori och metod. Urvalet av teman och artiklar är gjort för att matcha centralt innehåll i kurserna 2a, 2b och 3 enligt ämnesplanen. Det betyder exempelvis att olika kulturhistoriska perspektiv finns med för att passa kurs 2b. Temat om historievetenskap ger eleverna de verktyg som behövs för att nå ämnesplanens mål som gäller vetenskaplig metod och teori.

Köp direkt via: adlibris, bokus

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration