Samband Historia, upplaga 2

Om serien

Samband Historia, upplaga 2

Samband historia 1b är en modern kronologisk grundbok i historia historiebok som täcker kursplanens centrala innehåll för kurs 1b.

Samband historia 1b Lärarhandledning online innehåller ett stort antal historiska källor med elevuppgifter samt bokens kartor och grafik som visningsbilder.