Samband Historia, upplaga 2

Nyhet! Ny upplaga för kursen 1b. Samband Historia är en läromedelsserie i historia för de studieförberedande programmen. Samband 1b är en modern kronologisk historiebok som täcker kursplanens centrala innehåll. Samband Tema är skriven för kurserna 2a, 2b och 3.

Dela Samband Historia, upplaga 2: