Samband Historia, upplaga 2

Om serien

Samband historia 1b är en modern kronologisk grundbok i historia historiebok som täcker kursplanens centrala innehåll för kurs 1b.

Samband historia 1b Lärarhandledning online innehåller ett stort antal historiska källor med elevuppgifter samt bokens kartor och grafik som visningsbilder.

Dela Samband Historia, upplaga 2: