SamSpråk, upplaga 2

Om serien

SamSpråk, upplaga 2

SamSpråk upplaga 2 kombinerar språkutvecklande kommunikation med kunskaper om det svenska samhället. SamSpråk ger eleverna många tillfällen att uttrycka åsikter, berätta om egna erfarenheter, reflektera samt göra kulturella jämförelser.

Basläromedlet med intressanta texter, inspirerande bilder och attraktiv formgivning. SamSpråk är i första hand avsett för de som läser sfi kurs B-C och D, men passar även inom andra utbildningar för både ungdomar och vuxna.

Presentation SamSpråk - HÖR

I den här videon kan du se en presentation av det nya kopieringsunderlaget för sfi B, C och D - hörförståelseövningar. Läromedlet ingår i serien SamSpråk men kan även användas helt fristående.

Klicka här för att se videon

SamSpråk 1 och 2

I böckerna kombineras den grundläggande språkinlärningen med samhällsorientering. Stor vikt läggs vid att låta deltagaren bekanta sig med både vardagliga och unika företeelser i det svenska samhället.
SamSpråk är ett elevaktivt läromedel som bygger på samarbete i par eller grupp, men omfattar även uppgifter för enskilt arbete. Eleverna får många tillfällen att uttrycka sig genom att tala om känslor, berätta om egna erfarenheter, reflektera och göra jämförelser mellan olika länders normer och de som förekommer i Sverige. Det är elevernas egna tankar och erfarenheter som utgör stommen i det SamSpråk vill förmedla.
Textböckernas uppgifter, bilder, ordspråk, citat och statistik kompletterar texterna och stimulerar till reflektion och många samtal. De grammatiska övningarna finns i huvudsak på kopieringsunderlagen. Övningsböckerna tränar läsförståelse, ordförråd, symboler, fraser och statistik och även en del grundläggande grammatik.

SamSpråk 1 tar upp teman som familj, boende, ekonomi, arbete, miljö, media, kläder och trender. Varje kapitel omfattar fem texter som behandlar temat utifrån olika infallsvinklar. Texterna i Samspråk 1 är uppbyggda av korta meningar, men undviker för den skull inte abstrakta ämnen. Till varje kapitel hör även en svårare text vars språkliga nivå ligger högre än de övriga texterna i kapitlet.

SamSpråk 2 tar upp teman med liknande inriktning men har längre och mer avancerade texter.

Några axplock ur böckerna är Människor i rymden, Ett nytt hjärta, Fattiga och rika, Bris, Mångkulturella konsumenter, Ett gott skratt, Demokrati, Partnerskap, Vad är reklam? och Dansband. Mångfalden texter ger stora möjligheter till individanpassad undervisning.

Olika textgenrer som annonser, dialoger, dikter, personliga och litterära texter, kåserier, informativa texter och statistik finns representerade.
Varje kapitel avslutas med en självbedömning på innehållet och en utvärdering av den egna inlärningen. Dessutom finns enklare tester som förstärker inlärningen och som tydliggör deltagarnas språkutveckling.

SamSpråk 1 och 2 består av;

 • Textbok inkl. mp3-filer (finns på Övningsmästaren, Samspråk 1 och
  Samspråk 2) med huvudtexterna och nyckelorden inlästa.
 • Övningsbok med läsförståelseövningar och ordövningar till textboken.
 • Lärarhandledning med kursmål, metodiska tips och 100 kopieringsunderlag med grammatikövningar, extra ordövningar, korsord, dialoger, manus till hörövningarna samt facit till kopieringsövningarna.
 • Lärarstöd online mp3-filer innehåller samtliga bokens texter, hörförståelse och sångernas alla verser.

SamSpråk - HÖR

Kopieringsunderlag för sfi B, C och D hörförståelseövningar - ingår i serien SamSpråk men kan även användas helt fristående.

SamSpråk - Hör innehåller 36 inlästa texter på tre nivåer med följande teman: Vuxna och Barn, Boende och Miljö, Kläder och Konsumtion, Kropp och Själ, Kultur och Samhälle samt Makt och Media.
Kapitlen omfattar;

 • Dialoger
 • Diskussioner
 • Intervjuer
 • Meddelanden
 • Nyheter
 • Telefonsamtal
 • Dikt

Olika åldersgrupper finns representerade - föräldrar och barn som pratar om livet, ungdomar som pratar om framtiden och ett äldre par som diskuterar språkets makt.

SamSpråk - START

Samspråk - Start fungerar som ett första möte med det svenska språket och innehåller;
 • Vardagsdialoger
 • Personliga berättelser
 • Samhällsinformation
 • Interaktiva övningar
 • Funktionell grammatik
 • Ordlista
 • Självbedömning
 • Tips till läraren

SamSpråk - Start kan användas före SamSpråk. Den kan också användas helt fristående. Boken är ett allt-i ett-material som förutom texter innehåller både muntliga och skriftliga övningar.

Ljudfiler till SamSpråk Start