Specialpedagogik 1

Författare
Sonja Svensson Höstfält (Flexoband, 2016)
Ämne
Omvårdnad, Lärande och pedagogiskt ledarskap
Antal sidor
248
Utgivningsdatum
2016-07-31
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152331972
Länk till serie:

426 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspektiv och ett förhållningssätt som medverkar till att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället. Boken innehåller diskussionsuppgifter, sammanfattningar och exempel som förtydligar begrepp och fakta. Ur innehållet: Historik, Kommunikation, Pedagogik, Funktionsnedsättningar, Metoder, Stöd och hjälpmedel, Anhörigas roll, Dokumentation. Boken är avsedd för Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal och personal inom barn- och fritidsområdet samt Yrkeshögskolan.

Köp direkt via: adlibris, bokus

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Specialpedagogik 1 som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens förord, sida 3  (Komprimerad fil, 867 kB)

Kapitel 1 - Vad är specialpedagogik?

Ladda ner hela kapitel 1, sida 8-35  (Komprimerad fil, 19,5 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 8
Inledning - sid 9
1:1 Specialpedagogik - sid 10
Specialpedagogiken då och nu - sid 11
1:2 Historik - sid 12
1:2 Historik - sid 13
Signhild - sid 14
Signhild - sid 15
Den historiska utvecklingen under 1900-talet - sid 16
Den historiska utvecklingen under 1900-talet - sid 17
Specialpedagogikens utveckling - sid 18
Specialpedagogikens utveckling - sid 19
Intelligenstest - sid 20
Vad skiljer en speciallärare från en specialpedagog? - sid 21
Anhörigas situation genom tiderna - sid 22
Intresseorganisationer - sid 23
1:3 Lagar samt nationella och internationella riktlinjer - sid 24
Syftet med standardreglerna - sid 25
Begrepp - sid 26
Innehållet i standardreglerna - sid 27
3. Genomförande - sid 28
3. Genomförande - sid 29
Salamancadeklarationen - sid 30
Nationell strategi för funktionshinderpolitiken - sid 31
Sammanfattning - sid 32
Sammanfattning - sid 33
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 34
Övningsuppgifter Ta reda på - sid 35

Kapitel 2 - Pedagogik

Ladda ner hela kapitel 2, sida 36-67  (Komprimerad fil, 20,5 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 36
Inledning - sid 37
2:1 Vad är kunskap? - sid 38
Kunskapsnivåer - sid 39
Kunskapsnivåer - sid 40
Kunskapstyper - sid 41
2:2 Pedagogiska teorier - sid 42
Kognitivismen - sid 43
Kognitivismen - sid 44
Piagets tankar om utveckling av kignitiv förmåga - sid 45
3. Konkret operationellt stadium, 6-12 år - sid 46
4. Formellt operationellt stadium, 12-16 år och uppåt - sid 47
Sociokulturell teori - sid 48
2:3 Specialpedaogiska teorier - sid 49
Michel Foucaults tankar om avvikelse och normalitet - sid 50
Perspektiv inom nutida specialpedagogisk forskning - sid 51
2:4 Hjärnans funktion - sid 52
Minne - sid 53
2:5 Inlärningsteorier - sid 54
Motivation och behov - sid 55
Maslows behovstrappa - sid 56
Inlärningstyper - sid 57
Inlärningsfaser - sid 58
"Bära eller brista"-fasen - sid 59
2:6 Pedagogiskt ledarskap - sid 60
Tränaren - sid 61
Sammanfattning - sid 62
Sammanfattning - sid 63
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 64
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 65
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 66
Övningsuppgifter Öva - sid 67

Kapitel 3 - Kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Ladda ner hela kapitel 3, sida 68-101  (Komprimerad fil, 21,6 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 68
Inledning - sid 69
3:1 Funktionsnedsättning och funktionshinder - sid 70
Diagnos - sid 71
Diagnosmanualer - sid 72
3:2 Utvecklingsstörning - sid 73
Orsaker - sid 74
Vad innebär utvecklingsstörning? - sid 75
Downs syndrom - sid 76
Symtom - sid 77
Retts syndrom - sid 78
Prader-Willis syndrom (PDW) - sid 79
Williams syndrom - sid 80
Tuberös skleros - sid 81
Fragilt X-syndrom (Fragile X) - sid 82
3:3 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 83
Autism och Aspergers syndrom - sid 84
Intressen och rutiner - sid 85
Exekutiva funktioner - sid 86
Autism - sid 87
Theory of Mind/mentalisering - sid 88
Aspergers syndrom - sid 89
Daniel Tammet - sid 90
Adhd - sid 91
Konsekvenser - sid 92
Tourettes syndrom - sid 93
Dyslexi - sid 94
Dyskalkyli - sid 95
Sammanfattning - sid 96
Sammanfattning - sid 97
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 98
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 99
Övningsuppgifter - sid 100
Övningsuppgifter - sid 101

Kapitel 4 - Psykiska och fysiska funktionsnedsättningar

Ladda ner hela kapitel 4, sida 102-135  (Komprimerad fil, 21,6 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 102
Inledning - sid 103
4:1 Psykiska funktionsnedsättningar - sid 104
Tvångssyndrom/OCD (=Obsessive Compulsive Disorder) - sid 105
Räknetvång - sid 106
Psykoser - sid 107
Symtom - sid 108
Symtom - sid 109
Symtom - sid 110
Depressioner - sid 111
Orsaker - sid 112
Symtom - sid 113
Ätstörningar - sid 114
Några olika typer av ätstörningar - sid 115
4:2 Fysiska funktionsnedsättningar - sid 116
Förvärvad hjärnskada - sid 117
Traumatisk hjärnskada - sid 118
Pannloben - sid 119
Cerebral Pares - sid 120
Symtom - sid 121
Ryggmärgsbråck - sid 122
Reumatiska sjukdomar - sid 123
Multipel skleros - sid 124
Vad innebär multipel skleros? - sid 125
Parkinsons sjukdom - sid 126
Synnedsättningar och blindhet - sid 127
Hörselnedsättningar och dövhet - sid 128
Dövblindhet - sid 129
Sammanfattning - sid 130
Sammanfattning - sid 131
Sammanfattning - sid 132
Sammanfattning - sid 133
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 134
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 135

Kapitel 5 - Kommunikation

Ladda ner kapitel 5, sida 136-157  (Komprimerad fil, 13 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 136
Inledning - sid 137
5:1 Vad är kommunikation? - sid 138
5:1 Vad är kommunikation? - sid 139
5:2 Kommunikationsprocessen - sid 140
Kommunikationstyper - sid 141
5:3 Språkets betydelse för kommunikationen - sid 142
Talade ord - sid 143
Några olika kroppsspråkssignaler - sid 144
Tecken - sid 145
Moderna kommunikationsmodeller - sid 146
Moderna kommunikationsmodeller - sid 147
5:4 Samtalsmetodik - sid 148
Johari fönster med förklaringar - sid 149
Johari fönster med förklaringar - sid 150
5:5 Det professionella samtalet - sid 151
Att ställa frågor - sid 152
Öppna frågor - sid 153
Sammanfattning - sid 154
Sammanfattning - sid 155
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 156
Övningsuppgifter Öva - sid 157

Kapitel 6 - Professionellt förhållningssätt

Ladda ner hela kapitel 6, sida 158-179  (Komprimerad fil, 13,1 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 158
Inledning - sid 159
6:1 Människosyn - sid 160
Vår egen syn på yrkesrollen - sid 161
Vår egen syn på yrkesrollen - sid 162
6:2 Professionellt förhållningssätt - sid 163
Verbalisering - sid 164
Pedagogiskt förklarande - sid 165
Träning i att ta ställning - sid 166
6:3 Mötet - sid 167
Självkännedom - sid 168
Aggressivitet, hot och våld - sid 169
Aggressivitet, hot och våld - sid 170
Vad kan utvecklas? - sid 171
Mikael - sid 172
Mikael - sid 173
Sammanfattning - sid 174
Sammanfattning - sid 175
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 176
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 177
Övningsuppgifter Berättelse - sid 178
Övningsuppgifter Öva - sid 179

Kapitel 7 - Stöd och hjälpmedel

Ladda ner hela kapitel 7, sida 180-207  (Komprimerad fil, 17 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 180
Inledning - sid 181
7:1 Metoder och hjälpmedel för att ge stöd - sid 182
7:2 Värderingar - sid 183
7:3 Habilitering och rehabilitering - sid 184
7:4 Att få tillgång till hjälpmedel - sid 185
7:5 Utprovning av hjälpmedel - sid 186
7:6 Hjälpmedel i vardagen - sid 187
Förflyttningshjälpmedel - sid 188
Hjälpmedel i det dagliga livet - sid 189
7:7 Kommunikationshjälpmedel - sid 190
Text- eller bildtelefon - sid 191
Widgitsymbolerna - sid 192
Pictogram - sid 193
7:8 Kognitiva hjälpmedel - sid 194
Sociala berättelser - sid 195
Tidshjälpmedel - sid 196
IT-hjälmedel - sid 197
Lättläst - sid 198
7:9 Taktila hjälpmedel - sid 199
7:10 Metoder vid problemskapande beteenden - sid 200
7:10 Metoder vid problemskapande beteenden - sid 201
Sammanfattning - sid 202
Sammanfattning - sid 203
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 204
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 205
Övningsuppgifter - sid 206
Övningsuppgifter Ta reda på - sid 207

Kapitel 8 - Specialpedagogiska aktiviteter

Ladda ner hela kapitel 8, sida 208-227  (Komprimerad fil, 12,2 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 208
Inledning - sid 209
8:1 Att planera för specialpedagogiska insatser - sid 210
8:2 Biståndsbedömning - sid 211
8:3 Specialpedagogiska stödområden - sid 212
Stöd i vardagliga sysslor, ADL - sid 213
8:4 Planerings- och genomförandeprocessen - sid 214
3. Planering - sid 215
Resultat av processen - sid 216
Sammanfattning - sid 217
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 218
Övningsuppgifter Berättelser - sid 219
Övningsuppgifter - sid 220
Övningsuppgifter - sid 221
Övningsuppgifter Jeanette - sid 222
Övningsuppgifter Jeanette - sid 223
Övningsuppgifter Albert - sid 224
Övningsuppgifter Consuela - sid 225
Övningsuppgifter Frida - sid 226
Övningsuppgifter Frida - sid 227

Bilaga

Ladd ner kapitlet "Bilaga", sida 228-233  (Komprimerad fil, 4,3 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 228
Olika typer av lagar - sid 229
Socialtjänstlagen - sid 230
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 231
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 232
Offentlighets- och sekretesslagen - sid 233

Ämne - specialpedagogik

Ladda ner kapitlet "Ämne - specialpedagogik", sida 234-240  (Komprimerad fil, 2,2 MB)

Innehåll:
Ämnets syfte - sid 234
Specialpedagogik 1, 100 poäng - sid 235
Centralt innehåll - sid 236
Lästips och webbadresser - sid 237
Skönlitteratur - sid 238
Webbadresser - sid 239
Webbadresser - sid 240 

Författare

Författare är Sonja Svensson Höstfält, vårdlärare.

Prova digitalt

prova våra digitala läromedel

Kul att du vill prova våra digitala läromedel!

Beställ din testlicens här!

Är du intresserad av att testa de digitala läromedlen med din klass? Kontakta någon av våra kundansvariga så hjälper de dig vidare.

*Testperioden gäller i 30 dagar och du kommer att få tillgång till en lärarlicens, som förutom lärarguide/lärarstöd även omfattar elevbok så att du kan bilda dig en god uppfattning om läromedlet och plattformens uppbyggnad. Licensen blir aktiverad inom ett par arbetsdagar.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration