Specialpedagogik 2

Författare
Sonja Svensson Höstfält (Flexoband, 2013)
Ämne
Omvårdnad, Lärande och pedagogiskt ledarskap
Antal sidor
159
Utgivningsdatum
2013-06-15
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152316061

413 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken har författaren lyft fram barnperspektivet även om innehållet ska kunna användas i verksamheter som vänder sig till alla åldrar. Innehållet i boken präglas av det salutogena perspektivet och de fyra grundpelarna i värdegrundsarbete: ömsesidig trygghet - hänsyn - respekt - tillit. Med utgångspunkt i berättelser vill författaren förtydliga begrepp och förklaringar samt ge eleven möjlighet till reflektion över etiska dilemman.

Köp direkt via: adlibris, bokus

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Specialpedagogik 2 som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens intro, sida 7-11  (Komprimerad fil, 2,6 MB)

Kapitel 1 - FN:s standardregler och Salamancadeklarationen

Ladda ner hela kapitel 1, sida 12-19  (Komprimerad fil, 4,4 MB)

Innehåll:
FN:s standardregler och Salamancadeklarationen - sid 12
FN:s standardregler - sid 13
Salamancadeklarationen - sid 14
Salamancadeklarationen - sid 15
Andra deklarationer - sid 16
FN:s barnkonventionen - sid 17
Sammanfattning - sid 18
Studieuppgifter - sid 19

Kapitel 2 - Funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent perspektiv

Ladda ner hela kapitel 2, sida 20-28  (Komprimerad fil, 5,1 MB)

Innehåll:
Funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent perspektiv - sid 20
Inledning - sid 21
Salutogenes - sid 22
Kasam - sid 23
International Classification of Functions, ICF - sid 24
Kroppsfunktioner - sid 25
Kroppsstrukturer - sid 26
Övriga faktorer - sid 27
Sammanfattning - sid 28

Kapitel 3 - Specialpedagogiska teorier och begrepp

Ladda ner hela kapitel 3, sida 29-44  (Komprimerad fil, 10 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 29
Specialpedagogiska begrepp - sid 30
Differentiering och segregering - sid 31
Delaktighet - sid 32
Makt - sid 33
Empowerment - sid 34
Specialpedagogiska teoretiker - sid 35
Kritiska perspektivet - sid 36
Dilemmaperspektivet - sid 37
Bengt Persson - sid 38
Relationella perspektivet - sid 39
Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson - sid 40
Yttre och inre ram - sid 41
Diagnosens betydelse - sid 42
Sammanfattning - sid 43
Studieuppgifter - sid 44

Kapitel 4 - Samhället och omgivningen

Ladda ner hela kapitel 4, sida 45-57  (Komprimerad fil, 8,3 MB)

Innehåll:
Samhället och omgivningen - sid 45
Inledning - sid 46
Välfärdssamhället - sid 47
Hållbara försäkringar - sid 48
Myndigheters ansvar - sid 49
Specialpedagogiska skolmyndigheten - sid 50
Skolverket - sid 51
Samordning av insatser - sid 52
Anhöriga och närstående - sid 53
Välkommen till Holland - sid 54
Välkommen till Holland - sid 55
Sammanfattning - sid 56
Studieuppgifter - sid 57

Kapitel 5 - Lagar och förordningar

Ladda ner hela kapitel 5, sida 58-78  (Komprimerad fil, 14,7 MB)

Innehåll:
Lagar och förordningar - sid 58
Inledning - sid 59
Ramlag - sid 60
Hälso- och sjukvårdslagen - sid 61
Hälso- och sjukvårdslagen - sid 62
Socialtjänstlagen - sid 63
Socialtjänstlagen - sid 64
Socialtjänstlagen - sid 65
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 66
Lag om valfrihetssystem - sid 67
Patientsäkerhetslagen - sid 68
Delegering - sid 69
Patientdatalagen - sid 70
Skollagen - sid 71
Skollagen - sid 72
Skollagen - sid 73
Arbetsmiljölagen - sid 74
Arbetsmiljöförordningen och föreskrifter - sid 75
Lag om medbestämmande i arbetslivet - sid 76
Sammanfattning - sid 77
Studieuppgifter - sid 78

Kapitel 6 - Värdegrund och etiska riktlinjer

Ladda ner hela kapitel 6, sida 79-95  (Komprimerad fil, 12,5 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 79 
Värdegrund - sid 80
Lokalt värdegrundsarbete - sid 81
Lokalt värdegrundsarbete - sid 82
Etiska överväganden - sid 83
Pliktetik - sid 84
Konsekvensetik - sid 85
Sinnelagsetik - sid 86
Etiska dilemman - sid 87
Socialstyrelsens etiska råd - sid 88
Socialstyrelsens etiska råd - sid 89
Regler och bestämmelser - sid 90
Andra regler - sid 91
Regler för personal - sid 92
Sammanfattning - sid 93
Studieuppgifter - sid 94
Studieuppgifter - sid 95

Kapitel 7 - Verksamheter

Ladda ner hela kapitel 7, sida 96-108  (Komprimerad fil, 8,1 MB)

Innehåll:
Versamheter - sid 96
Inledning - sid 97
Historik - sid 98
Historik - sid 99
Boendeformer - sid 100
Korttidsboende - sid 101
Undervisning - sid 102
Undervisning idag - sid 103
Andra skolformer - sid 104
Arbete och sysselsättning - sid 105
Daglig verksamhet - sid 106
Sammanfattning - sid 107
Studieuppgifter - sid 108

Kapitel 8 - Tillgänglighet i samhället

Ladda ner hela kapitel 8, sida 109-117  (Komprimerad fil, 5,8 MB)

Innehåll:
Tillgänglighet i samhället - sid 109
Inledning - sid 110
Nationella handlingsplanen - sid 111
Brister i tillgänglighet - sid 112
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 113
Psykiska funktionsnedsättningar - sid 114
Somatiska funktionsnedsättningar - sid 115
Somatiska funktionsnedsättningar - sid 116
Sammanfattning - sid 117

Kapitel 9 - Tillämpning

Ladda ner hela kapitel 9, sida 118-140  (Komprimerad fil, 16,3 MB)

Innehåll:
Tillämpning - sid 118
Inledning - sid 119
Den yttre ramen - sid 120
Den yttre ramen - sid 121
Den yttre ramen - sid 122
Den inre ramen - sid 123
Evidensbaserat arbetssätt - sid 124
Personalens kompetens - sid 125
Planerings- och genomförandeprocessen - sid 126
Planerings- och genomförandeprocessen - sid 127
Planerings- och genomförandeprocessen - sid 128
Planeringssamtal - sid 129
Att ställa frågor under planeringssamtalet - sid 130
Att ställa frågor under planeringssamtalet - sid 131
Planering - sid 132
Genomförande - sid 133
Utvärdering - sid 134
Dokumentation - sid 135
Syfte - sid 136
Löpande anteckningar - sid 137
Sammanfattning - sid 138
Studieuppgifter - sid 139
Studieuppgifter - sid 140

Fördjupningsuppgifter

Ladda ner kapitlet "Fördjupningsuppgifter", sida 141-149  (Komprimerad fil, 5,9 MB)

Innehåll:
Fördjupningsuppgifter - sid 141
Lisen - sid 142
Sergio - sid 143
Kristoffer - sid 144
Stella - sid 145
Emma - sid 146
Anders - sid 147
Bill - sid 148
Elina - sid 149

Ämne - Specialpedagogik

Ladda ner kapitlet "Ämne - Specialpedagogik", sida 150-151  (Komprimerad fil, 1,9 MB)

Innehåll:
Ämnets syfte - sid 150
Specialpedagogik 2, 100 poäng - sid 151

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration