Spegla språket

Om serien

Spegla språket är ett läromedel i svenska och svenska som andraspråk som följer den reviderade kursplanen i Lgr 22. Serien består av en grundbok, en textsamling och en lärarhandledning för varje årskurs. Spegla språket finns även som en heldigital komponent som har samma innehåll som den tryckta grundboken.

Spegla språket bygger på aktuell forskning kring läsförståelse och stöttning. Böckerna är språkutvecklande och har ett elevnära tilltal.

Dela Spegla språket: