Serie

Spegla språket

Spegla språket är en språkutvecklande läromedelsserie i svenska och svenska som andraspråk som följer den reviderade kursplanen i Lgr22.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Spegla språket

Spegla språket är en läromedelsserie för högstadiet i svenska och svenska som andraspråk. Serien består av en grundbok, en textsamling och en lärarhandledning för varje årskurs.

Spegla språket bygger på aktuella forskningsrön kring läsförståelse och stöttning. Spegla språket har ett elevnära tilltal, stöttar lärandet och undervisar om strategier som är användbara i alla ämnen.

Spegla språket grundbok

Grundböckerna inleds med separata strategikapitel – ”Tips från coachen” – som ger explicit undervisning i många av de viktigaste strategierna som främjar läsförståelse, skrivande och språkutveckling. Strategierna är tillämpbara även utanför svenskämnet.

Kapitelindelningen i serien är genremedveten och mallar och modeller används frekvent för att stötta lärandet. Kapitlen i böckerna behandlar skönlitteratur, sakprosa, muntlig framställning samt språkets form och struktur.

Spegla språket textsamling

Textsamlingarna erbjuder fler exempel på de texttyper som är representerade i respektive grundbok. Det ger dig som lärare möjlighet att erbjuda eleverna fler texter med varierad svårighetsgrad. Textsamlingarna innehåller också en tematisk del som hämtat inspiration från de övergripande målen och riktlinjerna i Lgr22. Texterna i den tematiska delen strävar efter att väcka intresse och engagemang och ger möjlighet till reflektion. De kan användas på olika sätt i undervisningen.

Spegla språket lärarhandledning

Lärarhandledningarna korresponderar med grundböckerna samt stöttare läraren i klassrumsarbetet. I lärarhandledningarna finns teoretiska bakgrunder och konkreta lektions- och undervisningstips till samtliga kapitel i grundböckerna. Som service till läraren finns också fördjupningsuppgifter, facit samt extra övningsuppgifter.

Textsamlingarnas texter

Texterna i del 2 i textsamlingarna kretsar kring tre teman.

Åk 7 innehåller följande teman:
- Respekt och rättskänsla
- Frihet och förtryck
- Klimatförändring och klimatförbättring

Åk 8 innehåller följande teman:
- Normföljare och normbrytare
- Genus och jämställdhet
- Solidaritet och samhörighet

Åk 9 innehåller följande teman:
- Villkor och värderingar
- Framtid och förväntningar
- Livsstil och lärande

Digital färdighetsträning i Övningsmästaren

I Övningsmästaren hittar du digital färdighetsträning för grundböckerna. Här får eleverna träna på de olika strategierna, testa sina kunskaper i kapitlens innehåll och arbeta mer med grammatik. I Övningsmästaren finns också ljudet till både grundboken och textsamlingen inlagt så att eleverna enkelt kan lyssna på det.

Läs mer om Övningsmästaren

Digitalt

Spegla språket finns även som digital version i Kampus och innehåller samma populära texter och övningar som den tryckta grundboken. Här finner du också inläst ljud till grundbokens texter. Som lärare kan du använda planeringsverktyget där du kan ändra ordning och skapa eget material.

Läs mer om Spegla språket Digital
Skolbesök för presentation av digitalt läromedel | Sanoma Utbildning

Onlineböcker

Spegla språkets grundböcker och textsamlingar finns som onlineböcker. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud som eleverna kan lyssna på. Den innehåller inte interaktiva övningar.

Mer information om onlineböcker

Jag läste just en text i Spegla språket, jag lärde mig att man inte ska sluta drömma!

Elev, åk 9

Webbinarium

Få praktiska tips kring hur du kan arbeta med Spegla språkets grundbok och textsamling. Läromedelsförfattarna Laila Guvå och Åse Wewel pratar även om hur du kan använda materialet i din svenskundervisning.

Webbinariet är inspelat i januari 2021.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget

Missa inte vår artikelserie om läsning!

I serien delar erfarna och inspirerande läromedelsförfattare med sig av sina tankar på temat läsning. Med artiklarna vill vi ge läsinspiration och tips för att stärka läsförmågan hos alla elever, oavsett ålder och förutsättningar.

Läs mer