Spegla språket

Om serien

Spegla språket är en läromedelsserie för högstadiet i svenska och svenska som andraspråk. Serien består av en grundbok, en textsamling och en lärarhandledning för varje årskurs.

Spegla språket bygger på aktuella forskningsrön kring läsförståelse och stöttning. Spegla språket har ett elevnära tilltal, stöttar lärandet och undervisar om strategier som är användbara i alla ämnen.

Dela Spegla språket: