Spegla språket

Spegla språket är en helt ny läromedelsserie för högstadiet i svenska och svenska som andraspråk. Serien består av en grundbok, en textsamling och en lärarhandledning för varje årskurs.

Spegla språket bygger på aktuell forskning kring läsförståelse och stöttning. Böckerna är språkutvecklande och har ett elevnära tilltal. Grundböckerna inleds med separata strategikapitel där eleverna får undervisning som rör läsning, skrivande och lärande.

Dela Spegla språket:

Spegla språket årskurs 7 (9 produkter)

Spegla språket årskurs 8 (9 produkter)

Spegla språket årskurs 9 (9 produkter)