SpråkDax - LäsDax

Om serien

SpråkDax - LäsDax

SpråkDax är samlingsnamnet för en rad komponenter som till­sammans

blir ett heltäckande grundläromedel i svenska fk–3. LäsDax är läseboken som utgår från hela språket.

sprakdaxlogga.jpg

SpråkDax utgår från hela språket
Barn lär sig bäst läsa genom att redan från början arbeta med det som känns meningsfullt. Strukturerade samtal kring lockande texter och spännande bilder i ett sammanhang skapar engagemang och nyfikenhet. Det leder också till upptäckter om språkets byggstenar och möjligheter. Det här tar SpråkDax verkligen fasta på!

Arbeta gemensamt
I SpråkDax är det gemensamma arbetet centralt. Läraren och eleverna läser, samtalar och laborerar tillsammans med bilder och texter utifrån olika språkliga perspektiv. Arbetsgången beskrivs under De fyra tillfällena. Det gemensamma arbetet skapar förförståelse och en fast grund att stå på, och texten är en modell som skapar ramar och stöd för elevens eget arbete.

Innehåll

LasDax.jpg

LäsDaxböckerna är uppbyggda kring tio teman som berör och engagerar eleverna. I de olika temana presenteras flera olika texttyper. Detta för att eleven redan från början ska få möjlighet att lära sig känna igen och både läsa och skriva olika typer av texter.

Tio olika illustratörer har bidragit med bilder till varje bok. Bilderna är valda med största omsorg och finns där för att eleven ska lära sig att tolka och värdera olika bildtyper, för att skapa nyfikenhet kring innehållet och för att vara ett tryggt stöd vid läsningen.

I LärarDax inleds varje tema med en beskrivning av temat, uppstartstips samt förslag på olika elevaktiviteter under temats gång. Inför arbetet med en text uppmärksammas syftet med texten och de språkliga moment den innehåller.

Varje text bearbetas vid fyra tillfällen och arbetsgången återkommer genom bokens alla teman. En lärare som inte har så mycket erfarenhet av arbete i svenska får därmed ett mycket bra stöd i sin läs- och skrivundervisning och den erfarna läraren får många nya idéer att utveckla.

De fyra tillfällena

Arbetsgång

Det finns en tydlig arbetsgång för arbetet med LäsDax som vi kallar De fyra tillfällena. Det innebär att man arbetar med texten vid fyra tillfällen, varje gång utifrån ett nytt språkligt perspektiv; bilden, språket, läsningen och skrivandet.

De fyra tillfällena för årskurs 1:

Första tillfället - LäsDax storboken
Gemensam läsning - bilderna i fokus

Andra tillfället - LäsDax storboken
Gemensam laboration - språket i fokus

Tredje tillfället - LäsDax
Läxa - läsningen i fokus

Fjärde tillfället - LäsDax, SkrivDax
Gemensamt och eget skrivande - skrivandet i fokus

Ladda ner arbetsgången för LäsDax 1 här (PDF-dokument, 582 kB)

Ladda ner arbetsgången för LäsDax 2 och 3 här (PDF-dokument, 560 kB)

Lyssna till texter (mp3-filer) - andra språk

Två av texterna i LäsDax 2 finns inlästa på några av minoritetsspråken. Det är en text ur temat ”Våra fyrfota vänner” Min vita ren, sidorna 8–9, inläsning på samiska och en text ur temat ”Från topp till tå” Jag vill vara fin, sidorna 48-49, inläsning på romani, jiddisch och meänkieli (tornedalsfinska).

Klicka här för att lyssna på Min vita ren - samiska (MP3-fil, 589 kB)

Klicka här för att lyssna på Jag vill vara fin - romani (MP3-fil, 257 kB)

Klicka här för att lyssna på Jag vill vara fin - jiddisch (MP3-fil, 261 kB)

Klicka här för att lyssna på Jag vill vara fin - tornedalsfinska (MP3-fil, 269 kB)


I LäsDax 3 är några av texterna i temat ”Vi och våra grannar” helt eller delvis skrivna på norska, finska och danska. Därför finns möjligheten att lyssna till dem här för att underlätta undervisningen och ge eleverna möjlighet att höra hur de respektive språken låter. Det gäller texterna Norgehistorier och svenskevitser sidan 36, Moi Stella sidan 37 och Kasper laver mal, sidan 38.

Klicka här för att lyssna på Norgehistorier (MP3-fil, 833 kB)

Klicka här för att lyssna på Moi Stella (MP3-fil, 1,1 MB)

Klicka här för att lyssna på Kasper laver mal (MP3-fil, 389 kB)

Lyssna till sångerna i SångDax (mp3-filer)

LäsDax & SkrivDax 1
Öga mot öga (MP3-fil, 1,6 MB)
Björnar och örnar (MP3-fil, 1,7 MB)
På stranden (MP3-fil, 2 MB)
Elias måste klias (MP3-fil, 2 MB)
Tänk om (MP3-fil, 3,8 MB)

LäsDax 2
Hur man blir författare (MP3-fil, 812 kB)
Jag vet en hund som heter Hugo (MP3-fil, 2,6 MB)
Klädrim (MP3-fil, 868 kB)
Ett sånt underligt väder (MP3-fil, 3 MB)
Sex fåglar (MP3-fil, 3,5 MB)
En magisk matta (MP3-fil, 1,4 MB)

LäsDax 3
Gåtor, Kryper och Krälar (MP3-fil, 3,4 MB)
Stackars, stackars mig (MP3-fil, 2,9 MB)
Alla är rädda för bilar (MP3-fil, 2,3 MB)
Kroppsrappar (MP3-fil, 1,8 MB)
Familjesagor (MP3-fil, 2,1 MB)