Super - Franska 3-4, upplaga 1

Om serien

Super - Franska 3-4, upplaga 1

Super – Franska hörövningar 3-4 är ett övningsmaterial som erbjuder rika möjligheter för eleverna att träna hörförståelse under lärarens ledning. Materialet består av kopieringsunderlag och ljudfiler med de inspelade övningarna. Kopieringsunderlag och ljudfiler köps separat.