Svenska impulser 7-9

Om serien

Svenska impulser är ett heltäckande läromedel i svenska och svenska som andraspråk med en tydlig koppling till ämnesplanerna. Den tydliga strukturen, den levande berättarrösten och de många uppgifterna med en genomtänkt progression gör att eleverna har lätt att hänga med.

Böckerna är rikligt illustrerade och har en lockande layout vilket gör dem mycket uppskattade både av elever och lärare.

Dela Svenska impulser 7-9: