Svenska impulser 7-9

Om serien

Svenska impulser är ett helt nytt läromedel som bygger på de reviderade kursplanerna i svenska och svenska om andraspråk enligt Lgr22. Svenska impulser består av fyra komponenter: grundbok, antologi, lärarhandledning och ett digitalt komplement.

Dela Svenska impulser 7-9: