Mer information

Svenska impulser är en mycket populär läromedelsserie som funnit på gymnasiet i många år. Nu har vi bestämt oss för att ta ner konceptet till högstadiet.

Så varför ska man välja Svenska impulser:

 • Svenska impulser är ett helt nytt läromedel som bygger på de reviderade kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk (Lgr22).
 • Svenska impulser tar ett helhetsgrepp på svenskämnet. I serien ingår en grundbok, en antologi med engagerade texter och teman, en lärarhandledning samt en digital plattform.
 • För att det grundas på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.
 • Stöttande, både för lärare och elever. Fokus på lärande, inte bara bedömning.
 • Möjlighet till formativ undervisning med korta, avgränsade uppgifter, som inte tar för lång tid att ge respons på, varken för lärare eller klasskompisar.
 • Fokus på digital kompetens, till exempel att använda och förstå digitala verktyg, men också informationssökning och källtillit.
 • En stor variation av texter som det går att samtala och skriva utifrån.
 • En levande berättarröst som lotsar eleverna genom kapitlet.
 • Ett flexibelt upplägg.

Vad särskiljer Svenska impulser mot andra läromedel på marknaden i svenska på högstadiet?

 • Mycket stöttning till lärare och elev. Korta, avgränsade uppgifter, men också utrymme för elever att visa större kunskaper inom samma uppgift.
 • Att också digitala kompetenser lyfts in, sökkritik och skapande med hjälp av digitala verktyg.
 • Helheten med en grundbok, antologi, lärarhandledning och en digital plattform som ger möjligheter till en varierad undervisning och blended learning. Som lärare behöver du inte välja mellan antingen “bara en bok” eller heldigitalt - här får du både och.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration